Studiearkiv

Emnesøket gjelder kun fra 2022. Før dette må emnene finnes i studieplanen
1AKT01 Aktivitetskurs
29SAM117-1 Innføring i samfunnsfag
2BI251 Molecular Biology
2BIO091 Independent Study
2BIO202 Master`s Degree Thesis in Commercial Biotechnology
2BIO251 Molecular Biology
2BT201 Bioprocess technology
2BTP222 Biotechnology laboratory project
2BTP232 Biotechnology laboratory project
2BTP241 Biotechnology laboratory project
2BTP251 Biotechnology laboratory project
2EN35-2K Literature and Culture 1
2END16H1 Fagdidaktikk i engelsk I
2END16H2 Fagdidaktikk i engelsk II
2KJ231 Biochemistry
2KRD16H1 Fagdidaktikk i kroppsøving I
2KRD16H2 Fagdidaktikk i kroppsøving II
2MAD16H1 Fagdidaktikk i matematikk I
2MAD16H2 Fagdidaktikk i matematikk II
2MUFORSK Praksisnær utdanningsforskning
2MUOPP Masteroppgave
2MUSTYR Styring og organisasjonsbygging
2NAD16H1 Fagdidaktikk i naturfag I
2NAD16H2 Fagdidaktikk i naturfag II
2NOD16H1 Fagdidaktikk i norsk I
2NOD16H2 Fagdidaktikk i norsk II
2PEDPPU1 Pedagogikk 1 - Ledelse av læringsprosesser
2PEDPPU2 Pedagogikk 2 - Skolen i samfunnet
2PRAPH1 Praksis 1.periode
2RED16H1 Fagdidaktikk i religion, livssyn og etikk I
2RED16H2 Fagdidaktikk i religion, livssyn og etikk II
2SFD16H1 Fagdidaktikk i samfunnsfag I
2SFD16H2 Fagdidaktikk i samfunnsfag II
2VVEILPRO1 Veiledning, profesjon og organisasjon
3MUS100 Musikkbransjen
3MUS160 Lydproduksjon 1
8SHL10151 Coachende lederskap
8SRS215 Sikkerhetsstyring, trusler og sårbarhet
APPMOD1000E Applied Decision Modelling with Excel
CGS3000 Career guidance and social justice
DIB1000 FNs bærekraftsmål
DIB1001 Digitalisering i et samfunnsperspektiv
DIB1002 Bærekraft og digitalisering - fra samfunnsperspektiv til virksomhetsperspektiv
DIB1003 Digitale tjenester, markeder og forretningsmodeller
DIB1004 Delingsøkonomi, bærekraft og innovasjon
DIB1005 Digital økonomi i praksis
HEL4001 Folkehelsearbeid
IKS1001 Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole
INTOP4001 Public innovation in context: Researching processes and practices of service innovation - without paper
KPL1014 Kulturprosjekt i praksis
MANSCI1000E Introduction to management science
MATTE1 Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonsteori
MPAL4006 Internasjonal sommerskole
MUS1001 Profesjonsfag 1: Musikk- og kulturdidaktikk
MUS1002 Musikkvitenskapelige perspektiver 1: Sentrale temaer, fagforankring og sjangerforståelse
MUS1003 Praktisk musikkteori og hørelære 1: Hva hører du? Fra sansing til begreper
NA1173001 Kjerneelementer i naturfaget på mellomtrinnet
NA15103001 Kjerneelementer i naturfaget på mellomtrinnet
PRA3000 Veiledningskompetanse i praktiske studier
PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie
REGNARB1000E Regneark for arbeidslivet
RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling
RLT1005 Innføring i reiseliv
SPM1051 Volunteerism at events