6JB201 Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt forkunnskap: LAN1101 Innføring i landbruk

Emnets innhold
 • Innovasjon og utvikling av forretningsmodeller
 • Bedriftsøkonomi anvendt på landbruk
 • Investerings- og finansieringsanalyse
 • Forretningsplan
 • Markedskunnskap
 • Ressurs-, tjeneste- og produktutvikling
 • Salg og markedsføring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om bedriftsøkonomiske aspekter ved landbruk og andre gårdsbaserte næringer
 • kan anvende faglig kunnskap til etablering og videreutvikling av bedrifter (ressurs-, tjeneste- og produktutvikling) innen landbruk og andre gårdsbaserte næringer
 • har kunnskap om forretningsplanutvikling og markedsføring
 • har kunnskap om entreprenørskap og innovasjon/utviklingsarbeid
 • kan gjennom jobbing med utviklingsoppgaver oppdatere sin kunnskap innenfor økonomi og entreprenørskap
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og begrunne sine valg på problemstillinger knyttet til økonomi og næringsutvikling av bioøkonomibaserte næringer, herunder sette opp investeringsanalyser, driftsgreinanalyser og budsjetter
 • kan identifisere og utvikle forretningspotensialer 
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling innen landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap
 • kan gjennomføre en utviklingsprosess fra idé til forretningsplan, inklusive strategier for organisering, salg og markedsføring
 • behersker praktiske planleggingsverktøy, teknikker og uttrykksformer som brukes innen fagområdet
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i økonomistyring og bedriftsøkonomiske begreper
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i team
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagfeltet landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap, og kan formidle sentralt fagstoff innen dette fagfeltet både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudier
 • Studentpresentasjoner
Arbeidskrav
 • En skriftlig oppgavebesvarelse i form av en forretningsplan utarbeidet i gruppe med inntil fem studenter
 • To muntlige presentasjoner av gruppeoppgava, den første som forretningsmodell og den andre som ferdig utviklet forretningsplan

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Vurdering

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag