Studiearkiv

Hele årstall - angir studieår. F.eks. 2023 betyr studieåret 2023/2024.
MGL217 5-årig master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (Kull 2023)
MGL217S 5-årig master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, samlingsbasert
V2VRAR Add-on programme in Virtual Reality and Augmented Reality
V2VRAR Add-on programme in Virtual Reality and Augmented Reality
VUALP Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering
BLU2 Bachelor - Barnehagelærerutdanning
BLU2 Bachelor - Barnehagelærerutdanning
BLU2S Bachelor - Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert
BAAGRO Bachelor i agronomi
B2ADK Bachelor i animasjon og digital kunst
B2ADK Bachelor i animasjon og digital kunst
BBVP Bachelor i barnevern
BERKRI Bachelor i beredskap og krisehåndtering
BABIOI Bachelor i bioingeniørfag
BABRA Bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse
BABØK Bachelor i bærekraftsøkonomi
EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling
BABFA Bachelor i film og audiovisuelle kunstformer
B1FOA Bachelor i folkehelsearbeid
B1IDT Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen
BAIDTD Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen - deltid
BAIDR Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi
BAINTHIS Bachelor i internasjonale studier
BALA Bachelor i landbruksteknikk
ORG3 Bachelor i ledelse og digitalisering
BAMUS Bachelor i musikkformidling
BOLA Bachelor i organisasjon og ledelse
BAPED Bachelor i pedagogikk
BAPEDD Bachelor i pedagogikk, fleksibel
BAPSY Bachelor i psykologi
REG3 Bachelor i regnskap og økonomirådgivning
BAREG Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, nettbasert
BAJUS Bachelor i rettsvitenskap
SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring
SKO Bachelor i skogbruk
BSOS Bachelor i sosialt arbeid
BASPE Bachelor i spesialpedagogikk
B2VISIM Bachelor i spillteknologi og simulering
B2VISIM Bachelor i spillteknologi og simulering
BASPORT Bachelor i Sport Management
BASY Bachelor i sykepleie
BASYD Bachelor i sykepleie - deltid
BATA Bachelor i tannpleie
BATVLED Bachelor i TV-ledelse
BATVREG Bachelor i TV-regi
BATVTEK Bachelor i TV-teknikk
UTM Bachelor i utmarksforvaltning
BVPL Bachelor i vernepleie
DEVU Bachelor i vernepleie - fleksibel
ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon
BAØKA Bachelor i økonomi og administrasjon
BØADM Bachelor i økonomi og administrasjon
VUBOS Begynneropplæring i språk, lesning og skriving
GRBERKRIS Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen
VUBET Beslutninger og tiltak i barnevernet
FOREST Boreal forest and wildlife management
GRBÆR Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand
VUCOLE Coachende lederskap
GRCOM Coaching og mental trening
DIGITAL Digital sikkerhetskultur
GRDIG Digitaliseringsskolen for næringslivet
ECOCON Ecology and Evolution
V2EDSL Education for Diversity and Sustainable living
VUENDLE Endringsledelse på egen arbeidsplass
VUENDLE Endringsledelse på egen arbeidsplass
K2ENG1510 Engelsk 1 for 5.-10. trinn
K2ENG1813 Engelsk 1 for 8.-13. trinn
K2ENG17 Engelsk 1, 1.-7. trinn
K2ENG2510 Engelsk 2 for 5.-10. trinn
K2ENG2813 Engelsk 2 for 8.-13. trinn
K2ENG217 Engelsk 2, 1.-7. trinn
V2EMFH Engelsk fordypning
GRESAF Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller
FILMKOMP Filmmusikk-komposisjon
GRKOMREG1 Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen
VULSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring
MGL2510 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
PHDHEV Health and welfare
PHDHEV Helse og velferd
GRHSDE Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser
HELSE Helserett
VUKOGTER Innføring i kognitiv terapi
KARRI Karriereveiledning
GRKARRE Karriereveiledning, karrierekompetanse og karrierelæring
VUKEP Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder
PT2KOCO Kosthold og coaching
PT2KOCO Kosthold og coaching
VUKRLE Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 for 1.-10. trinn
KUNNLEDK Kunnskapsledelse
GR8ØL Landbruksregnskap
GRBERKRIS2 Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen
VUPUB Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
LEDPRO Ledelse av prosesser - Del 1
VEKST2 Ledelse av prosesser- Del 2
GRLEDI Ledelse og digitalisering
LU2SPF Lektorutdanning i språkfag
MAKROI Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag
MAMUS Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk
LÆPED Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen
MAOK Master i anvendt økologi
MAKSD Master i avansert klinisk allmennsykepleie
MABAV Master i barnevern
MABJO Master i bærekraftig jordbruk
M2SKDK Master i digital kommunikasjon og kultur
MFHV Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner
MAGSF Master i grunnskolefag
MAHEL Master i helsesykepleie
MAINN Master i innovasjon
MAKARRB Master i karriereveiledning - bredde
MAKARRD Master i karriereveiledning - dybde
MAKSS Master i klinisk sykepleie med spesialisering
MAKI Master i kroppsøving og idrett
M2KEH Master i kultur- og språkfagenes didaktikk
MAMPSY Master i miljøpsykologi
M2NRBIOTEK Master i næringsrettet bioteknologi
MAMPAB Master i offentlig ledelse og styring - erfaringsbasert
MAMPA Master i offentlig ledelse og styring- dybdemaster
MAPED Master i pedagogikk
MMHCD Master i psykisk helsearbeid
M2REALH Master i realfagenes didaktikk
MASPE Master i spesialpedagogikk
M2TOH Master i tilpasset opplæring
MAIDR Master i treningsfysiologi
MATBU Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier
MØLDBD Master i økonomi og ledelse (siviløkonom)
MØLMH Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse i et tjenesteperspektiv
MAOK Master in Applied Ecology
MAMØL Master's Degree in Business Administration - Business Analytics
MØLDBD Master's Degree in Business Administration (siviløkonom)
VUMAT117 Matematikk 1 for 1.-7. trinn
MATTE Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)
GRMERV Merverdiavgift for NKK-skolen
MOI Motiverende intervju
INNOVASJON Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren
NATOPP2 Naturoppsyn
K2NOR1510 Norsk 1 for 5.-10. trinn
K2NOR1813 Norsk 1 for 8.-13. trinn
K2NOR217 Norsk 2 for 1.-7. trinn
K2NOR2510 Norsk 2 for 5.-10. trinn
K2NOR2813 Norsk 2 for 8.-13. trinn
V2NMFH Norsk fordypning
VUNOANE Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk
VUNOAE Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk
K2LSUVM Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne
VU2NOIS One-year study programme in Norwegian language and culture
GROLS Operativ kriseledelse, samhandling og kommunikasjon
PARTNER Partnerskap og flernivåstyring
GRPEDA Pedagogisk kompetanseutvikling (høst 2023)
GRPEDA_1 Pedagogisk kompetanseutvikling (vår 2024)
VUPLO Pedagogisk ledelse for barnehagen som lærende organisasjon
SPILLE Penge- og dataspill: lidenskap og avhengighet
PU1 Personalutvikling og ledelse
PT1BAS Personlig trener basis
PT1BAS Personlig trener basis (høst 2023)
PERSONVERN Personvern - en grunnopplæring i personvernregelverk
PHDINTOP PHD Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor
PHDINTOP PhD Innovation in Services in the Public and Private Sectors (INSEPP)
PPUEH Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU
VUPDK Profesjonsfaglig digital kompetanse
PROSJEKTOP Prosjektledelse
PROSJEKTOP Prosjektledelse
VUBØK Påbygging i bærekraftsøkonomi
REGP Påbygging i regnskap og økonomirådgivning
GRRELÆ Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv
BEREDSKAP Risiko, sårbarhet og beredskap
GRSUV Skolebasert utdanning i veiledningspedagogikk
GRSKY Skyutvikling
VUTOR Spesialisering innen trening og rehabilitering
DESPE Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering
VUSOP Spesialpedagogikk 1 for 8.-13.trinn
VUSOP2 Spesialpedagogikk 2 for 8.-13.trinn
VUSIB Spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø
VUSPERÅ Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid
SPRÅKLES Språk i spesialpedagogisk teori og praksis
VUSLS Språk, lesning og skriving for barn og unge
PRAKSIS Studentveiledning i praksis
GRSTØ Støtte etter krise
TRENER23 Trener 2
GRTRTRE Trener 3
VURUPS Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
ÅRPABU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
PSYSBU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
GRUVO Undervisning av voksne i grunnleggende ferdigheter
VUVEI Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage
K2VPBHG Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
VUPRA Veilederutdanning for praksisveiledere i helse-, sosial- og velferdstjenesten
VEIL Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
GRKOMREG2 Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen
K2FAGBHG2 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling
AMVEI Videreutdanning i ammeveiledning
DIASPL Videreutdanning i diabetessykepleie
DIASPL Videreutdanning i diabetessykepleie
EOPSH Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse
GRFVR Videreutdanning i forvaltningsrett
VUIKS Videreutdanning i identitet, kroppsbilde og seksuell helse
VUPIL Videreutdanning i planlegging, innovasjon og ledelse
VUPROKO Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV
REH Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse
RÅDGIVNING Videreutdanning i rådgivning - del 1
RÅDGIV2 Videreutdanning i rådgivning - del 2
VUSOSP Videreutdanning i sosialpedagogikk, barne- og ungdomskunnskap
V2SPP Videreutdanning i spesialpedagogikk
HELSELED60 Årsstudium - lederutdanning inne helse- og omsorgstjenesten
HELSELED60 Årsstudium - lederutdanning inne helse- og omsorgstjenesten
BØK Årsstudium i bedriftsøkonomi
BØKBD Årsstudium i bedriftsøkonomi
BØKS Årsstudium i bedriftsøkonomi
VUE2 Årsstudium i engelsk
GFI Årsstudium i idrett
ÅRIDR Årsstudium i idrett
ÅRINTHIS Årsstudium i internasjonale studier
JAFINA6 Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning
ÅRJOR Årsstudium i jordbruk
ÅRJOB Årsstudium i jordbruk - nettbasert
ÅRKOM Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning
KRISEH Årsstudium i krisehåndtering
MAHE Årsstudium i mat, ernæring og helse
ÅRMER Årsstudium i mat, ernæring og helse, heldigitalisert
VUM2 Årsstudium i musikk
VUN2 Årsstudium i norsk
VU2NOIS Årsstudium i norsk språk og kultur
OFFSTYRK Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi
ORGDR Årsstudium i organisasjon og ledelse
ORGDS Årsstudium i organisasjon og ledelse
ORGH Årsstudium i organisasjon og ledelse
ÅRPED Årsstudium i pedagogikk
ÅRBRA Årsstudium i reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv
VUSF2 Årsstudium i samfunnsfag
ØLANED Årsstudium i økologisk landbruk
ÅRØADM Årsstudium i økonomi og administrasjon
AARPT Årsstudium Personlig Trener
AARPT Årsstudium Personlig Trener