25TD01N EITDTPK E-handel og databaser m/ faglig ledelse

25TD01N EITDTPK E-handel og databaser m/ faglig ledelse

Emnekode
25TD01N EITDTPK
Studieprogram
Programmering
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
11
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Olga Karpova Mathisen
Introduksjon

Temaer:

E‐handel og databaser 

Programmering 2

Emnets innhold
 • programmeringsteknikker
 • design av brukergrensesnitt
 • objektorientert analyse
 • objektorientert design
 • objektorientert modellering
 • webprogrammering
 • webdesign
 • betalingssystemer  
 • sikre forbindelser
 • sikkerhet
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om objektorientert design‐ og programutviklingsverktøy for å lage god og hensiktsmessig programvare basert på gitte spesifikasjoner 
 • har kunnskaper om strukturen i objektorientert programmering
 • har kunnskaper om standardbibliotek (API) og kunne bruke det i programutvikling
 • har kunnskaper om testing av større objektorienterte programsystem, mulige programmeringsfeil og påfølgende feilfinning
 • har kunnskaper om ulike programmeringsspråk og databaseteknikker som brukes for å lage ehandelsløsninger 
 • har kunnskaper om sikre forbindelser og betalingssystemer   
Ferdigheter

Studenten

 • kan strukturen i objektorientert programmering
 • kan bruke objektorientert analyse, modellering og design med bruk av UML
 • kan lage gode grafiske brukergrensesnitt 
 • kan ta i bruk ferdigutviklede klasser i programutviklingen 
 • kan lage egne klasser
 • kan kunne lage et brukergrensesnitt for en e‐handelsløsning ut fra prinsippene for salgsutløsende webdesign 
 • kan lage script som kommuniserer med databaser   
 • kan sikre koden mot kjente sikkerhetsproblemer som virtuelle tyveri, SQL‐injeksjon
 • kunne lage systemer for ordrebekreftelser fra kunde 
 • kunne konvertere eksisterende varelister til riktig databaseformat  
 • kunne skreddersy eksisterende e‐handelsløsninger 
Generell kompetanse

Studenten 

 • har tilstrekkelig grunnlag til å kunne tilpasse et operativsystem etter kundens behov
 • har tilstrekkelig grunnlag til å kunne vurdere kundens behov og utvikle en brukervennlig og sikker applikasjon i henhold til en kravspesifikasjon
 • har tilstrekkelig grunnlag til å kunne vurdere kundens behov og utvikle en brukervennlig og sikker E‐handelsløsning skreddersydd for kunden
Arbeidsinnsats

Arbeidsmengde: 300 timer

Arbeidskrav:

Gjennomføre obligatoriske innleveringsoppgaver, refleksjonsnotat og dokumentere øvrige obligatoriske aktiviteter i arbeidsmappe.

 

Arbeidskravene må være bestått for å gjennomføre utdanningen/få avsluttende vurdering.

Vurdering
 • Mappevurdering ( §4‐2 i reglementet). Vurderingsmappa skal inneholde dokumentasjon på obligatoriske aktiviteter, logg og refleksjonsnotat 
 • Eksamen

 

Avsluttende vurdering i emnet som baseres på innhold i vurderingsmappa Eksamen, se §5 i reglementet

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning (datalab)
Litteraturliste

Leksjoner utviklet av faglærer