25TE01Y EITKAUK Industriell digitalisering

25TE01Y EITKAUK Industriell digitalisering

Emnekode
25TE01Y EITKAUK
Studieprogram
Automatisering
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
15
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer:

 • ERP systemer
 • Skyteknologi
 • Tingenes internett
 • Automatisk styrte kjøretøy (AGV)
 • Agil produksjon
Emnets innhold

ERP systemer

 • Historie og utvikling
 • Karakteristikker
 • Funksjonsområder
 • Komponenter
 • Mønsterpraksis
 • Oppkobling mot produksjons- og logistikkdata
 • Implementering
 • Postmoderne ERP

Skyteknologi

 • Historie og utvikling
 • Karakteristikker
 • Tjenestemodeller
 • Skyklienter
 • Arkitektur
 • Sikkerhet og personvern

Tingenes internett

 • Anvendelser
 • Drivende teknologier
 • Trådløse nett
 • Forskrifter og lover
 • Identifisering og sporing
  • Strekkoder og QR koder
  • RFID
 • Datafangst
 • Datasikkerhet

Automatisk styrte kjøretøy (AGV)

 • Bakgrunn og historie
 • Navigasjon
 • Styring
 • Navigasjon
 • Trafikkontroll og oversikt
 • Typer av kjøretøyer
 • Vanlige anvendelser
 • Krafttilførsel og lading

Agil produksjon

 • Bakgrunn og historie
 • Navigasjon
 • Styring
 • Navigasjon
 • Trafikkontroll og oversikt
 • Typer av kjøretøyer
 • Vanlige anvendelser
 • Krafttilførsel og lading
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om virkemåte og anvendelse av aktuelle sporingsteknologier som strekkoder, QR koder og RFID (Radio-frequency identification, radiofrekvensidentifikasjon)
 • kan vurdere nytteverdien av innsamlede data, definere KPI-er (nøkkelindikatorer), spesifisere databehov og kilder, vurdere datakvalitet samt utstyr for innsamling av data
 • har kunnskap om prinsippene for aktuell teknologi for datalagring, lokalt og over nettverk
 • har kunnskap om prinsippene for aktuell programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi (ERP system - Enterprise Resource Planning)
 • har kunnskap om prinsippene for tjenester i nettskyen som dataprosessering, datalagring og programvaretjenester på tjenere i eksterne tjenerparker tilknyttet internett.
 • har kunnskap om vern mot dataangrep mot et industrielt datanettverk
 •  Har kunnskap om automatisk styrte kjøretøy (Automated guided vehicles – AGV)
 • har kunnskap om samhandling mellom maskiner, logistikksystemer, sentraliserte og distribuerte styresystemer og deres grensesnitt mot andre systemer
 • har kunnskap om dynamiske systemer og materialhåndtering i automatiserte anlegg med tanke på fleksibilitet og rask omstilling
 • Har kunnskap om visionsystemer, gripere, kringutstyr og andre komponenter som brukes i moderne industrielle sammenhenger
 • har kunnskap om digitale tvillinger som verktøy for monitorering, feilsøking, prediktering og simulering av omstillinger i produksjonen 
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan reflektere over virkemåten til og anvendelse av aktuelle sporingsteknologier som RFID (Radio-frequency identification, radiofrekvensidentifikasjon)
 • kan kartlegge aktuelle teknologiprinsipper for datalagring, lokalt og over nettverk
 • kan kartlegge prinsippene for aktuell programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi (ERP system - Enterprise Resource Planning)
 • kan finne og henvise til prinsippene for tjenester i nettskyen slik som dataprosessering, datalagring og programvaretjenester.
 • kan gjøre rede for vern mot dataangrep mot et industrielt datanettverk
 • Kan reflektere over fleksible maskinsystemer i fysisk interaksjon med mennesker i felles arbeidsområder
 • Kan gjøre rede for systemer for automatisk styrte kjøretøy (Automated guided vehicles – AGV)
 • kan gjøre rede for menneske og maskin (robot) i fysisk interaksjon i felles arbeidsområder
 • kan gjøre rede for planlegging av Agil produksjon med henblikk på resursoptimalisering og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for digitale tvillinger som verktøy for monitorering, feilsøking, prediktering og simulering av omstillinger i produksjonen
 • kan gjøre rede for ulike aktuelle prosesser for automatiserte produksjonssystemer og additiv produksjon
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan planlegge, prosjektere, dokumentere, implementere og drifte produksjonstekniske systemer, alene eller som deltaker i gruppe, i tråd med de etiske krav, standarder og lover som gjelder innenfor moderne industrielle sammenhenger
 • Kan drifte et agilt produksjonsteknisk system for å optimalisere ressursbruk og lønnsomhet basert på helhetsperspektiv og etiske vurderinger
 • kan utveksle synspunkter og problemstillinger om industriell digitalisering med andre som har bakgrunn innenfor fagfeltet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.