BIM fordypning anlegg, Fredrikstad, H21
Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling, Fredrikstad, H21
Anlegg, Kongsberg, H21
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, H21
Automatisering, Kongsberg, H21
Barn med særskilte behov, H21
Barn med særskilte behov, Strømmen
Barsel- og barnepleie, Fredrikstad, H21
Bilteknikk, Kongsberg, H21
BIM- Installasjon, Kongsberg, H21
BIM-Konstruksjon, Kongsberg, H21
BIM-tekniker konstruksjon, Fredrikstad, H21
Bygg, Fredrikstad, H21
Bygg, Kongsberg, H21
Demens og alderspsykiatri, H21
Drift og sikkerhet, Kongsberg, H21
Elkraft, Fredrikstad, H21
Elkraft, Kongsberg, H21
Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien, Fredrikstad, H21
Grunnleggende praktisk lederutdanning, Kongsberg, H21
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, H21
Helsetjenester til sårbare eldre, Fredrikstad, H21
Hotell- og restaurantdrift, Geilo, H21
Hverdagsmestring, H21
Industriell digitalisering, Kongsberg, H21
Industriell Digitalisert Automatisering, deltid/nett, H21
Kirurgisk virksomhet, Fredrikstad, H21
Klima, energi og miljø (KEM), Kongsberg, H21
Kompositt og polymer, Kongsberg, H21
Kreftomsorg og lindrende pleie, Fredrikstad, H21
Ledelse, Økonomi og Markedsføring for frisører, Fredrikstad, H21
Logistikk og service i helsetjenesten, Fredrikstad, H21
Maskinteknikk, Fredrikstad, H21
Maskinteknikk, Kongsberg, H21
Matteknikk, Fredrikstad, H21
Mekatronikk, Kongsberg, H21
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, H21
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, H21
Praktisk lederutdanning, Kongsberg/Fredrikstad, H21
Programmering, Kongsberg, H21
Prosessteknikk, Fredrikstad, H21
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Fredrikstad, H21
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Strømmen
Reiseliv og opplevelsesutvikling, Geilo, H21
Veiledning av lærlinger