BIM fordypning anlegg
BIM fordypning anlegg
Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling
Anlegg, Kongsberg, H21
Automatisering, Kongsberg, H21
Barn med særskilte behov, Fredrikstad og Indre Østfold
Barn med særskilte behov, Strømmen
Barsel- og barnepleie
Bilteknikk, Kongsberg, H21
BIM Konstruksjon
BIM- Installasjon, Kongsberg, H21
BIM-Konstruksjon, Kongsberg, H21
Bygg og anlegg
Bygg, Fredrikstad
Bygg, Kongsberg, H21
Drift og sikkerhet, Kongsberg, H21
Elkraft
Elkraft, Kongsberg, H21
Fleksibel Digitalisert Automatisering, deltid/nett, H21
Forberedende kurs
Grunnleggende praktisk lederutdanning, Kongsberg, H21
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
Helsetjenester til sårbare eldre
Hotell- og restaurantdrift, Geilo, H21
Hverdagsmestring
Industriell digitalisering, Kongsberg, H21
Kirurgisk virksomhet
Klima, energi og miljø (KEM), Kongsberg, H21
Kompositt og polymer, Kongsberg, H21
Kreftomsorg og lindrende pleie
Ledelse, Økonomi og Markedsføring for frisører
Logistikk og service i helsetjenesten
Maskinteknikk
Maskinteknikk, Kongsberg, H21
Matteknikk
Mekatronikk, Kongsberg, H21
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
Praktisk lederutdanning, Kongsberg/Fredrikstad, H21
Programmering, Kongsberg, H21
Prosessteknikk
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Fredrikstad
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Strømmen
Reiseliv og opplevelsesutvikling, Geilo, H21
Veiledning av lærlinger

No program descriptions found matching search criteria. Try a different startsemester.