Emnesøket gjelder kun fra 2022. Før dette må emnene finnes i studieplanen
1FA11-1 Helsefremmende fysisk aktivitet 1
1FGR1 Forkurs i grunnleggende anatomi, fysiologi og treningslære
1FHLS01 Folkehelse, livsstil og samfunn
1HELSE Helserett
1IDRA01-1 Idrettsaktivitet 1
1MFV1011 Innføring i folkehelse
1MFV1011 Introduction to public health
1MFV102 Scientific theory and methodology
1MFV102 Vitenskapsteori og metodelære
1MH101-1 Matvarekunnskap og matteknologi
1MH102 Grunnleggende ernæring
1MUA11 Mennesket i utvikling, aktivitet og hvile
1PAPS01 Pedagogikk og aktivitetsskolepraksis
29ENG1510-1 English in Use
29ENG1813-1 English in Use
29ENG217-2 Literature, Culture and Teaching English
29ENG2510-1 Literature, Culture and Teaching English
29ENG2813-1 Literature, Culture and Teaching English
29LSUVM-1 Andrespråkslæring med fokus på skriftkyndighet
29NOR1510-3 Språk og tekst
29NOR1813-1 Språk- og tekststrukturer
29NOR217-1 Lesing, skriving og muntlighet i utvikling
29NOR2510-1 Litteratur og litteraturdidaktikk
29NOR2813-1 Litteratur og historie
29NOR2813-2 Språk og samfunn
29VPBHG30 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
2BBULLC-2 Barns utvikling, lek og læring, BULL2
2BBULLC1-1 Barns utvikling, lek og læring, BULL1
2BBULLS-2 Barns utvikling, lek og læring, BULL2
2BBULLS1-1 Barns utvikling, lek og læring, BULL1
2BFBBUC-1 Bærekraftige barnehagepraksiser
2BFINTSEM-1 Internasjonalt semester
2BFLKBC-1 Lek, kunst og bevegelse
2BFLRBC-1 Mulighetsrommet - natur, bevegelse og matematikk
2BFMIBS-1 Mangfold i barnehagen
2BFSLFS-1 Barnespråk, barnelitteratur og barnekultur
2BIO021 Bioetics
2BIO033 Methods in Cell and Reproductive biotechnology
2BIO052 Bioeconomy and Biobusiness I
2BIO064 Methods in biobusiness
2BIO065 Entrepreneurship
2BKKKC-2 Kunst, kultur og kreativitet
2BLSUC1-1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
2BLSUS1-1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
2BNHBC-1 Natur, helse og bevegelse
2BNHBS-1 Natur, helse og bevegelse
2BPRAC-1-1 Praksis 1. studieår
2BPRAC-2-1 Praksis 2. studieår
2BPRAC-3-1 Praksis 3. studieår
2BPRAS-1-1 Praksis 1. studieår
2BPRAS-2-1 Praksis 2. studieår
2BSRLEC-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk
2BSRLES-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk
2BSTMS-1 Språk, tekst og matematikk
2EDSL-1 Education for Sustainable Living and the Nordic Welfare State
2EDSL-2 Environmental Education
2EDSL-3 Cultural and Religious Diversity and Education: A Nordic perspective
2EIU19 English in Use
2EN35-1 English language 1
2EN35-1K English language 1
2EN35-2 Literature and Culture 1
2EN48-11 Identities in Contemporary British and Irish Society
2EN48-12 Spoken English
2EN48-13 The Great War through Film and Literature
2EN48-14 Utopia/Dystopia
2EN48-15 Cultures of the Internet
2EN48-4 Translation
2EN48-5 Global English
2EN48-7 English Thesis (200-level)
2EN48-9 Shakespeare
2ENL51-10 Shakespeare
2ENL51-11 Identities in Contemporary British and Irish Society
2ENL51-12 Spoken English
2ENL51-13 The Great War through Film and Literature
2ENL51-14 Utopia/Dystopia
2ENL51-15 Cultures of the Internet
2ENL51-7 Global English
2ENL51-8 Translation
2ENL51-9 Monsters and Monstrosity
2ENL512-2 Literature and Culture 1
2ENLBA Bachelor's thesis in English
2GSWN01 Introductory course in Norwegian for foreign students
2INTSEMLU Internasjonalt semester i lærerutdanningene
2M301 Kulturteori og estetikk
2M302 Vitenskapsteori og metodologi
2M304 Introduction to statistical methods
2M305 NNME Intensive Course
2M306 NNME Intensive Course
2M314-2 Fagdidaktikk norsk
2M315-2 Fagdidaktikk engelsk
2M316-2 Fagdidaktikk musikk
2M327 Andrespråksdidaktikk
2M328 Musikk og intermedialitet
2M351 Reading film and fiction
2M352 Poetry & Pedagogy
2M354 Reading and Adapting Literature
2MASTER17 Masteroppgave
2MASTER510 Masteroppgave
2MAT101 Matematikk I
2MEL301 Which English?
2MEN171-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1
2MEN171-5 Engelsk: Cultural Expressions in English
2MEN171-7 Engelsk: Making meaning
2MEN171S-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1
2MEN5101-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1
2MEN5101-5 Engelsk: Cultural Expressions in English
2MEN5101-7 Engelsk: Making meaning
2MIT4001 Tilpasset opplæring: Lærevansker og læringsbarrierer
2MIT4003 Mangfold og inkludering
2MIT4006 Psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole
2MIT4007 Inkludering i teknologirike læringsmiljø
2MIT4008 Inkluderende miljøer og likeverd i barnehagen
2MITOPP3 Masteroppgave
2MKRLE171-2 KRLE 1, emne 2: Kristendom, religionsmangfold og etikk
2MKRLE171-5 KRLE: Flerkulturelt mangfold i utdanning
2MKRLE171-7 KRLE: Dannelse, profesjonsetikk og humanistiske vitenskapstradisjoner
2MKRLE5101-2 KRLE 1, emne 2: Kristendom, religionsmangfold og etikk
2MKRLE5101-5 KRLE: Flerkulturelt mangfold i utdanning
2MKRLE5101-7 KRLE: Dannelse, profesjonsetikk og humanistiske vitenskapstradisjoner
2MKRO171-1 Kroppsøving 1, emne1: Kroppsøving som skolefag
2MKRO171-2 Kroppsøving 1, emne 2: Klasseledelse i kroppsøving
2MKRO5101-1 Kroppsøving 1, emne 1: Kroppsøving som skolefag
2MKRO5101-2 Kroppsøving 1, emne 2: Klasseledelse i kroppsøving
2MKRO5101-3 Kroppsøving 2, emne 3: Kroppsøving som utviklingsarena
2MKRO5101-5 Kroppsøving: Perspektiv på helse og bevegelsesglede
2MKRO5101-7 Kroppsøving: Fordypning i kroppsøving og kroppsøvingsetikk
2MKRO5103-1 Kroppsøving 1, emne 1: Kroppsøving som skolefag
2ML302 Vitenskapsteori og metodologi
2ML314-2 Profesjonsfag: Fagdidaktikk norsk
2ML315-2 Profesjonsfag: Fagdidaktikk engelsk
2ML327 Andrespråksdidaktikk
2ML351 Reading film and fiction
2ML352 Poetry & Pedagogy
2ML354 Reading and Adapting Literature
2MMA171-1 Matematikk 1, emne 1: Tall og tallbegrepet, geometri og måling og begynneropplæring i matematikk
2MMA171-5 Matematikk: Algebra og begynneropplæring
2MMA171-7 Matematikk: Matematisk tenkning og argumentasjon
2MMA171S-1 Matematikk 1, emne 1: Tall og tallbegrepet, geometri og måling og begynneropplæring i matematikk
2MMA5101-1 Matematikk 1, emne 1: Tall, algebra, statistikk og sannsynlighet
2MMA5101-3 Matematikk 2, emne 3: Geometri og matematisk analyse
2MMA5101-5 Matematikk: Lineær algebra
2MMA5101-7 Matematikk: Matematisk tenkning og argumentasjon
2MMAHE30 Mat og helse 1
2MMU171-2 Musikk 1, emne 2: Musikalsk barne -og ungdomskultur
2MMU171-5 Musikk: Fagdidaktikk musikk
2MMU171-7 Musikk: Musikk, skole og samfunn
2MMU5101-2 Musikk 1, emne 2: Musikalsk barne- og ungdomskultur
2MMU5101-5 Musikk: Fagdidaktikk musikk
2MMU5101-7 Musikk: Musikk, skole og samfunn
2MNF171-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfag på barneskolen
2MNF171-5 Naturfag: Naturfag som skolefag på trinn 1-7
2MNF171-7 Naturfag: Autentisk vitenskapelig forskning i skolen
2MNF171S-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfag på barneskolen
2MNF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfag på ungdomstrinnet
2MNF5101-5 Naturfag: Naturfag som skolefag på trinn 5-10
2MNF5101-7 Naturfag: Autentisk naturvitenskapelig forskning i skolen
2MNK171-5 Norsk: Norsk litteratur med vekt på litteratur for barn og unge
2MNK171-7 Norsk: Flerspråklighet
2MNK172-2 Norsk 1, emne 2: Lese og skriveopplæring
2MNK172-2 Norsk 1, emne 2: Lese og skriveopplæring
2MNK172S-2 Norsk 1, emne 2: Lese- og skriveopplæring
2MNK5101-1 Norsk 1, emne 1: Språk og tekst
2MNK5101-3 Norsk 2, emne 3: Litteratur og litteraturdidaktikk
2MNK5101-5 Norsk: Norsk litteratur
2MNK5101-7 Norsk: Flerspråklighet
2MNL301 Litteratur, interart og intermedialitet
2MPED-1 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1: Fordypning i spesialpedagogikk
2MPED-2 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2: Fordypning i tilpasset opplæring
2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Skolen, læreren og eleven
2MPEL171-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer
2MPEL171S-1 PEL 1, emne 1: Skolen, læreren og eleven
2MPEL171S-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer
2MPEL5101-1 PEL 1, emne 1: Skolen, læreren og eleven
2MPEL5101-3 PEL 2, emne 3: Skolen som organisasjon
2MPRA171-1 Praksisstudium 1. studieår
2MPRA171-2 Praksisstudium 2. studieår
2MPRA171-5 Praksisstudium 5. studieår
2MPRA171S-1 Praksisstudium 1. studieår
2MPRA171S-2 Praksisstudium 2. studieår
2MPRA171S-5 Praksisstudium 5. studieår
2MPRA5101-1 Praksisstudium 1. studieår
2MPRA5101-2 Praksisstudium 2. studieår
2MPRA5101-5 Praksisstudium 5. studieår
2MRMA171-5 Algebra og begynneropplæring
2MRMA171-7 Matematisk tenkning og argumentasjon
2MRMA5101-5 Lineær algebra
2MRNF171-5 Naturfag som skolefag på trinn 1-7
2MRNF171-7 Autentisk naturvitenskapelig forskning i skolen
2MRNF5101-5 Naturfag som skolefag på trinn 5-10
2MRNF5101-7 Autentisk naturvitenskapelig forskning i skolen
2MRNFMA Realfagenes didaktikk - sammenheng og perspektiv
2MROPPG2 Masteroppgave
2MSF171S-1 Samfunnsfag 1, emne 1: Innføring i samfunnsfag
2MSF171S-2 Samfunnsfag 1, emne 2: Samfunnsfaglige perspektiver på global utvikling
2MSF5101-1 Samfunnsfag 1, emne 1: Innføring i samfunnsfag
2MSF5101-2 Samfunnsfag 1, emne 2: Samfunnsfaglige perspektiver på global utvikling
2MSF5101-3 Samfunnsfag 2, emne 3: Fordypning i samfunnsfag
2MSF5101-5 Samfunnsfag: Utdanning for bærekraftig utvikling
2MSF5101-7 Samfunnsfag: Global historie
2MSF5103-1 Samfunnsfag 1, emne 1: Innføring i samfunnsfag
2MULFORB Ledelse av forbedringsarbeid i barnehage og skole
2MULPROF Ledelse av profesjonsutvikling i barnehage og skole
2NO35-1 Språk- og tekststrukturer
2NO35-2 Litteratur og sjanger
2NO44-4 Norsk fordypning: Litteratur
2NO44-5 Norsk fordypning: Språk
2NO44-6 Fordypningsoppgave
2NOL51-2 Litteratur og sjanger
2NOL51-5 Norsk fordypning: Litteratur
2NOL51-6 Norsk fordypning: Språk
2NOLBA Bacheloroppgave
2PEDA Pedagogisk kompetanseutvikling
2PEDL51-12 Profesjonsfag: Pedagogikk 1 – Skolen, læreren og eleven
2PRALU2-22 Praksisopplæring 2. studieår
2PREV101A Utvikling og pre-visualisering
2PRO101 Programmering I
2SALGL1-1 Spill, animasjon og læring 1
2SALGL1-2 Spill, animasjon og læring 2
2SF33-1 Politikk og demokrati
2SF33-2 Identitet, kultur og samfunn
2SFL51-1 Politikk og demokrati
2SFL51-2 Identitet, kultur og samfunn
2SKDKOPP Masteroppgave
2SPGL1-1 Spesialpedagogikk emne 1: Lærevansker i et individ- og relasjonsperspektiv
2TEG102A Tegning
2ØLA111N Innføring i økologisk landbruk
3BA300 Bacheloroppgave
3BA302 Bacheloroppgave
3BA303 Bacheloroppgave
3BA304 Bacheloroppgave
3BA305 Bacheloroppgave
3BED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap
3BED300 Innovasjon og entreprenørskap
3EDM100 Praktisk eiendomsmegling I
3EDM300 Praktisk eiendomsmegling III
3EDM350 Praksis med fordypningsoppgave
3EDMBA300 Bacheloroppgave eiendomsmegling
3JUS100 Forvaltningsrett
3JUS210 Jus II
3JUS300 Jus III
3JUS330 Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere
3JUS360 Medierett, personvern og digitalisering
3KRI110 Kriseledelse
3KRI200 Krise, stress og mestring
3KRI210 Etikk i beredskap og krisehåndtering
3LED100 Ledelse og lederrollen
3LED300 Strategi
3MAR100 Markedsføring
3MAR300 Merkevareledelse
3MES100 Profesjonsetikk og virksomhetens samfunnsansvar
3MET120 Matematikk for økonomer
3MET200 Samfunnsvitenskapelig metode
3MET300 Kvalitativ og kvantitativ analyse
3MMF100 Markedsføringsteori
3MMF120 Strategi og ledelse
3MMF220 Verdiskapning og tjenestelogikker
3MSM120 Kvalitativ metode
3MUS200 Artist and Repertoire Management
3MUS220 Musikk og kulturteori 1
3MØS120 Økonomisk styring og kontroll
3MØS240 Investeringer og beslutningsstøtte
3MØS260 Økonomistyring, prosjektledelse og bærekraftig innovasjon
3MØS290 Samskaping av bærekraftige økosystemer
3MØS300 Verdsettelse og analyse
3ORG100 Organisasjonsforståelse
3ORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi
3ORG230 Digital organisasjon og ledelse
3ORG310 Kriseledelse i komplekse organisasjoner
3ORG350 Digital kommunikasjon og sosiale medier
3PRA300 Ekstern praksis
3PRA330 Ekstern praksis
3REG200 Skatterett I - personbeskatning
3REG300 Skatterett III - merverdiavgiftsrett
3REG350 Praktisk regnskap, skatt og rådgivning
3REV100 Grunnleggende regnskap
3REV210 Virksomhets- og regnskapsorganisering
3REV220 Økonomistyring
3REV320 Årsregnskap
3RIS100 Beredskap og ledelse
3RIS120 Sikkerhetsstyring
3RIS200 Nød- og støtteetatenes arbeid i akutte hendelser
3RIS300 Sikkerhet i cyberdomenet
3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling
3SER250 Servicelogikk
3SER300 Kunderelasjoner og relasjonsledelse
48AEERNÆR1 Ernæring, helse og kostholdsveiledning
48AEFIPT1N1 Fitnessinstruksjon og personlig trening
48AEGAAF1N Grunnleggende anatomi og aktivitetsfysiologi
48AEKOSTKOM1 Kosthold og kommunikasjon
48FISK1 Fiskeguiding med spesialisering i fluefiske
4EIPSH1 Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre
4EVIT1 Vitenskapsteori og metode
4PHBU13 Psykisk helse hos barn og ungdom
4PSAPTE12 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer
4REITR1 Innføring i tverrprofesjonell rehabilitering
6AE117 Boreal forest management
6AE216 Wildlife management
6AE216 Wildlife management
6EV153 Introduksjon til geografiske informasjonssystemer
6EV179 Jakt og jaktguiding
6EV198 Rapport og analyse
6EV310 Concepts in ecology
6EV311 Study design and statistical modelling
6EV315 Chemical and physical capture of Scandinavian Mammals
6EV320 Human impacts on ecological systems
6EV321 Advanced statistical modelling
6EV325 Topics in applied ecology
6EV331 Literature study in applied ecology
6EV332 Literature study in applied ecology
6EV333 Literature study in applied ecology
8LED325 Prosjektledelse
8SHL175 Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter
8SHL275 Strategisk HRM kompetanseplanlegging, -ledelse og -utvikling
8SHL375 Virksomhetens økonomistyring
8SHL475 Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse
8SHL575 Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten
8SHL675 Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten
8SHL775 Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten
8SHL875 Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten
8SHL9151 Endringsledelse på egen arbeidsplass i helse- og omsorgstjenesten
8ØL175 Landbruksregnskap
8ØL175 Landbruksregnskap
ADK1001 3D-kunst & generalisering I
AGR1101 Naturgrunnlaget
AGR1101N Naturgrunnlaget
AGR2300 Praksis i agronomi
ALP1000 Algoritmisk tenking og grunnleggjande programmering
ARB1002 Arbeidsrett - en grunnopplæring i individuell arbeidsrett
AVR4000 Introduction to VR & AR Production
AVR4001 VR/AR Production Development for Programmers
AVR4001 VR/AR Production Development for Programmers
AVR4002 VR/AR Production Development for Artists
AVR4002 VR/AR Production Development for Artists
AVR4003 Technical Game Design for VR/AR Productions
AVR4003 Technical Game Design for VR/AR Productions
AVR4004 Artistic Game Design for VR/AR Productions
AVR4004 Artistic Game Design for VR/AR Productions
BAV4001 Samfunn, barnevern og rettsanvendelse
BAV4003 Perspektiver på barn, unge, familier og utsatte livssituasjoner
BAV4004 Vitenskapelig tenkning, argumentasjon og akademisk skriving
BERKRIS1000S Risikoanalyse og beredskapsplanlegging
BERKRIS1002S Krise- og beredskapsledelse
BFA1000 Innsikt
BIOING1101 Matematikk og statistikk
BIOING1102 Anatomi og fysiologi
BIOING1103 Innføring i bioingeniørfag
BIOING1201 Basal biokjemi
BIOING1202 Molecular biology and genetics
BIOING1202 Molecular biology and genetics
BIOING1203 Biomedisinske analysemetoder
BOS3000 Fra barnehage til skole
BRA1001 Reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv
BRA1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling
BUK4011 NVIVO - a method for analysis of qualititative data in Research & Development
BVP1101 Barnevernspedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt
BVP1102 Barn og unge i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse
BVP2101 Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens yrkesutøvelse
BVP2102 Undersøkelser og beslutninger i barnevernet
BVP2104 Ekstern veiledet praksis
BÆR1002 Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand – en nordisk økofilosofisk tilnærming
BÆR1005 Implementering av bærekraftige praksiser i organisasjonen - for mennesker, miljø og gjensidig velstand
BØK1002 Miljø- og ressursøkonomi
BØK1003 Miljøpsykologi - ledelse av grønne organisasjonsendringer
BØK1004 Virksomhetsstyring for bærekraft
BØK1005 Bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering
BØK2002 Bærekraftsprosjekt
BØK2003 Bacheloroppgave
DIG1000 Praktisk innføring til digital strategi
DIG1001 Digital transformasjon
DIGITAL Digital sikkerhetskultur
DOKHIS Dokumentarfilmhistorie
FFV2010 Scandinavian Culture in Film and Television
FIL1003 Nature in Crisis: Ethical and Philosophical Problems
FIL2001 Welfare and Equality
FILMKOMP1 Komposisjon for film og fjernsyn
FILMKOMP2 Filmmusikkestetikk, filmhistorie og analyse
FVR1001 Videreutdanning i forvaltningsrett
GLSM1001 Fra barnehage til skole
GRESAF1000 Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller
HEL4003 Helsesykepleiers arbeid med barn og unge i skolealder
HELDE4002 Helsesykepleiers arbeid med barn, unge og deres familier de første fem år av barnets liv
HEV9001 Health and Welfare - Approaches and Perspectives
HEV9001 Helse og velferd - tilnærminger og perspektiver
HEV9002 Methodology, Philosophy of Science and Research Ethics
HEV9002 Metodologi, vitenskapsteori og forskningsetikk
HEV9005 Health, Care and Quality of Life
HEV9005 Helse, omsorg og livskvalitet
HEV9900 Ph.d.-avhandling
HEV9900 PhD thesis
HMAR100 Markedsføring
HMET120 Matematikk for økonomer
HORG100 Organisasjonsforståelse
HREV100 Basic Accounting
IDR1015 Arbeidsfysiologi
IDR1016 Anatomi- og bevegelseslære
IDR1019 Læring og ledelse i aktiviteter
IDR2001 Idrettsfysiologi
IDR2003 Bacheloroppgave idrettsvitenskap
IDR2005 Humanfysiologi
IDR2006 Cellebiologi
IDR2007 Sykdomslære
IDR2008 Treningsveileder med praksis
IDR2009 Aktivitetsvekst
IDR3004 Avansert treningsfysiologi
IDR3005 Masteroppgave
IDR4000 Kvantitativ metode og statistikk
IDR4001 ForskSmi
IDT1001 Trenerrollen i samfunnet
IDT1002 Pedagogikk og trenerpraksis 1
IDT1006 Idrett trenerrollen
IDTD1001 Fordypningsidrett med trenerpraksis 1
IDTD1002 Trenerrollen i samfunnet
IDTD1003 Lek, utvikling og aktivitet
IDTD1006 Menneske i utvikling, aktivitet og hvile
IDTD2001 Fordypningsidrett med trenerpraksis 2
IKS1001 Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole
INN3036 Perspektiver på innovasjon og innovasjonsprosesser
INN3037 Organisering og ledelse av innovasjoner
INN3038 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner
INN3039 Kvalitativ metode
INN3042 Forskningsdesign
INN3043 Internship - oppdragsprosjekt i praksis
INT1009 Examen philosophicum for internasjonale studier
INT1012 Globalhistorie I, 1453-1945
INT1016 Examen Facultatum for Internasjonale studier
INT1017 Comparative Politics
INT2007 War and Peace
INT2008 Media and Politics
INTFIL1000 Internasjonal filmhistorie 1 (1896-1945)
INTOP4004 Innovation in private and public sector services
INTOP4006 Applied Risk Analysis
INTOP4012 Kollaborativt design (co-design) som forskningsmetode og metodegrunnlag for avhandling
JUS1005 Examen facultatum for jurister
JUS1008 Privatrett I
JUS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner
JUS2008 Menneskerettigheter
JUS2010 Rettsstaten
KARR3004 Karriereveiledning – prosesser og arbeidsmåter
KARRE1001 Karriereveiledning, karrierekompetanse og karrierelæring
KARRI Karriereveiledning
KDBA130 Data management strategi
KEP3001 Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk for yrkesfag
KI3101 Vitenskapsteori og forskningsmetode
KI3102 Kroppsøving og idrett i dagens samfunn
KI3106 Fordypning i kroppsøving og kroppsøvingsetikk
KI3900 Masteroppgave
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
KINN3027 Pricing and revenue management
KJUS100 Forvaltningsrett
KLED200 Ledelse av servicevirksomheter
KLED300 Strategi
KMAR100 Markedsføring
KMET120 Matematikk for økonomer
KMET200 Social Science Research Methods
KMMF100 Markedsføringsteori
KMMF120 Strategi og ledelse
KMSM120 Kvalitativ metode
KMØS120 Økonomisk styring og kontroll
KOGTER3000 Innføring i kognitiv terapi
KOM1002 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 2: Kommunikasjon og organisasjon
KOMREG1000 Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen
KOMREG2000 Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen
KORG100 Organisasjonsforståelse
KORG140 Lærende organisasjoner
KORG350 Stats- og kommunalkunnskap
KREV100 Basic Accounting
KREV220 Økonomistyring
KRLE3000 Religioner og ideer i europeisk tradisjon
KROI1001 Fra læreplan til undervisning i praksis
KROI1002 Kropp 1: Kroppen i et naturvitenskapelig perspektiv
KS4102 Helsevurdering
KS4108 Avansert klinisk allmennsykepleie
KSAM300 Forvaltningsøkonomi
KSI4110 Intensivsykepleie - fag og profesjon
KSK4110 Kreftsykepleie som fag og profesjon
KSK4130 Kreftsykepleie og kreftbehandling
KSO4110 Operasjonssykepleie funksjon og ansvarsområde
KSS4120 Patofysiologi, mikrobiologi og farmakologi
KUF9002 Artistic research in film and related audio-visual arts
KUF9002 Kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer
KUF9003 Project specific training component
KUF9003 Prosjektspesifikk opplæringsdel
KUF9004 Det kunstneriske doktorgradsarbeidet
KUF9004 The artistic PhD project
LAN1101 Innføring i landbruk
LAN2201 Behandling og lagring av planteprodukter
LAN2300 Praksis i landbruksteknikk
LDBA200 Applied programming
LEDI1000 Digitale arbeidsformer i organisasjoner
LEDI1001 Digital kommunikasjon og sosiale medier
LMMF120 Strategy and Leadership
LMØS120 Management Accounting and Control
MAOK4145 Wildlife Population Health
MAT117-1 Tall, algebra og begynneropplæring i matematikk
MBJ4001S Jordøkologi og jordkvalitet
MBJ4002S Forskingsmetode og dataanalyse
MENTOR Mentorskap i en sosialfaglig flerkulturell sammenheng
MER1001 Folkehelse, kosthold og livsstil
MER1002 Grunnleggende ernæring og folkehelsearbeid
MER1003 Matvarekunnskap og matteknologi
MERV1000 Merverdiavgift for NKKskolen
MHC4005N Vitenskapelig metode
MLT2001 Event management
MLT2004 Digital markedsføring
MPABL4901 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - erfaringsbasert master
MPABR4901 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - erfaringsbasert master
MPAL4000 Offentlig økonomi
MPAL4001 Offentlig politikk og organisasjon
MPAL4008 Velferdsforvaltning
MPAL4009 Human Resource Management (HRM) og digital transformasjon
MPAL4900 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - dybdemaster
MPAR4000 Offentlig økonomi
MPAR4001 Offentlig politikk og organisasjon
MPAR4010 Praktisk lederskap
MPAR4011 Strategisk personalledelse med arbeidsrett
MPAR4012 Kriseledelse, risiko og sikkerhet
MPAR4014 Kriseledelse, risiko og sikkerhet
MPAR4900 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - dybdemaster
MPSY3001 Miljøpsykologi - en innføring
MPSY3002 Hjernen og omgivelsene
MPSY3003 Arbeidsmiljø og Human factors
MPSY3007 Gruppepsykologi, ledelse og grønne organisasjonsendringer
MPSY3009 Arkitekturpsykologi og miljøestetikk
MUS1000 Musikkformidling 1
MUSA1000 Musikkformidling 1
MUSA1001 Profesjonsfag 1: Musikk- og kulturdidaktikk
MUSA1002 Musikkvitenskapelige perspektiver 1: Sentrale temaer, fagforankring og sjangerforståelse
MUSA1003 Praktisk musikkteori og hørelære 1: Hva hører du? Fra sansing til begreper.
MUSA1010 Studioarbeid 1
MUSB1000 Musikkformidling 1
MUSB1002 Musikkvitenskapelige perspektiver 1: Sentrale temaer, fagforankring og sjangerforståelse
MUSB1003 Praktisk musikkteori og hørelære 1: Hva hører du? Fra sansing til begreper
MUSB1006 Musikkvitenskapelige perspektiver 2: Analyse, forståelse og mening
MUSB1007 Praktisk musikkteori og hørelære 2: Med kroppen som instrument
MUSB1009 Musikkformidling 3
MUSB1010 Studioarbeid 1
MUSB2004 Studioarbeid 2
MUSB2005 Studioarbeid 3
MUSB2900 Bacheloroppgave
MUSPRA1 Praksisopplæring 1. studieår
MØLBA3001 Data Engineering
MØLBA3003 Business performance
MØLBA3005 Financial modelling
MØLBA3006 Pricing analytics and revenue optimization
MØLBA3007 Advanced statistical modelling
MØLBA3008 Data protection and ethics
NOA3001 Norskfaglige basistemaer i sammenliknende perspektiv
NOAN3001 Språk og språkutvikling i et andrespråksperspektiv
NSKTRINN1 Norsk språk og kultur, trinn 1
NSKTRINN1 Norwegian language and culture, level 1
NSKTRINN3-1 Norsk språk og kultur, trinn 3-1
NSKTRINN3-1 Norwegian language and culture, Level 3-1
OLA1001 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv
OLA1010 Innføring i innovasjon og entreprenørskap
OLA1014 Samfunnsvitenskapelig metode, kunnskap og formidling
OLA1015 Innovasjon og forretningsutvikling
OLA1055 Studentbedrift
OLA2005 Praksisemne organisasjon og ledelse
OLA2008 Human Resources (HR)
OLA2010 Ledelse og arbeidsmiljø
OLA2011 Organisasjonsendring
OLA2013 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse
PAB2001 Kompetanse- og tjenesteutvikling
PAB2002 Psykisk helse hos barn og unge
PAR3001 Partnerskap og flernivåstyring
PED1004 Pedagogisk utviklingsarbeid
PED1010 Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk
PED1011 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode
PED1100 Innføring i pedagogikk
PED2007 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling
PED3013 Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden
PED4001 Vitenskapsteori og forskningsmetode
PEDA1000 Pedagogisk kompetanseutvikling
PEDD1001 Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis
PEDD1003 Utdanning og sosialiseringshistorie
PEDD1005 Examen philosopicum for bachelor i pedagogikk
PEDD1006 Examen Facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode
PEDD2001 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter
PEDD2002 Pedagogisk utviklingsarbeid
PEDD2003 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling
PERSONVERN Personvern - en grunnopplæring i personvernregelverk
PIL3000 Videreutdanning i planlegging, innovasjon og ledelse
PRA3000 Praksisveiledning i helse-, sosial-, og velferdstjenesten
PRAKSIS Studentveiledning i praksis
PROKO3000 Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV
PSY1004 Examen philosophicum for psykologi
PSY1007 Innføring i psykologiske forskningsmetoder I
PSY1009 Innføring i psykologi og psykologiens historie
PSY2010 Bacheloroppgave
PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II
PSY2204 Personlighetspsykologi
PU1001 Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi
RBED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap
REG1003 Regiroller
REG1004 Dokumentarfilmhistorie
REG1008 Innføring i flerkamera TV-regi
REG1009 Praktisk innføring i flerkameraproduksjon
RJUS100 Forvaltningsrett
RLL2006 Tjenestelogikk
RLS1007 Internationalisation at home
RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode
RLT1006 Organisasjonsforståelse
RLU2001 Pakking, distribusjon og prissetting av reiselivs- og opplevelsesprodukter, inkl. reisejuss
RLU2002 Reiseliv som verdiskaper
RMET200 Samfunnsvitenskapelig metode
RORG100 Organisasjonsforståelse
RORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi
RUPS4001 Perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet
RUPS4002 Etikk, lovverk og organisering
RÅD1004 Veiledning i et livslangt perspektiv
RÅD1010 Rådgivning og karriereveiledning som et helhetlig tjenestetilbud i skolen
SBED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap
SBED300 Innovasjon og entreprenørskap
SBU3001 Utdanningsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner
SIB3000 Spesialpedagogiske perspektiver
SJUS100 Forvaltningsrett
SKO1104 Boreal forest sector
SKO1105 Naturgrunnlaget
SKO1154 Forvaltningsrett
SKO2202 Foryngelseshogst
SKO2203 Produksjonsskog
SLED300 Strategi
SLED320H Prosjektledelse
SLS3000 Den andre lese- og skriveopplæringa
SMAR100 Markedsføring
SMET120 Matematikk for økonomer
SMET200 Samfunnsvitenskapelig metode
SMF1082 Norwegian Language course for beginners
SOA1004 Intercultural Comunication
SOP3000 Introduksjon til spesialpedagogisk grunnlagstenkning
SOP3002 Tidlig innsats, kommunikasjon og språk
SORG100 Organisasjonsforståelse
SORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi
SORG230 Digital organisasjon og ledelse
SOS1101 Introduksjon til sosialt arbeid
SOS2101 Arbeidsområder og metoder i sosialt arbeid
SOS2103 Kompleksitet og kritiske perspektiver i sosialt arbeid
SOSP3001 Sosialpedagogiske perspektiver, barne og ungdomskunnskap
SPE1001 Innføring i spesialpedagogikk
SPE2110 Individ, institusjon og fellesskap
SPE2120 Forskningsmetoder i spesialpedagogikk
SPE2130 Spesialpedagogisk praksis
SPE3006 Masteroppgave i spesialpedagogikk
SPE3007 Språk i spesialpedagogisk teori og praksis
SPE3008 Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid
SPE3009 Fagpraksis i spesialpedagogikk
SPE3010 Masteroppgave i spesialpedagogikk
SPIS1001 Intro til spill og 3D
SPM2003 Praksisemne
SREG200 Skatterett I - personbeskatning
SREG300 Skatterett III - merverdiavgiftsrett
SREG350 Praktisk regnskap, skatt og rådgivning
SREV100 Grunnleggende regnskap
SREV210 Virksomhets- og regnskapsorganisering
SREV220 Økonomistyring
SREV320 Årsregnskap
SUV1000 Skolebasert utdanning i veiledningspedagogikk
SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi
SYD1002 Grunnleggende sykepleie
SYK1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi
SYK1002 Grunnleggende sykepleie
TAN1001 Grunnleggende tannpleie
TAN1002 Oral biologi, fysiologi og tannmorfologi
TEK1003 Introduksjon til kreativ TV-produksjon
TEK1004 Teknisk utstyr - valg og bruk
TEK1008 Praktisk innføring i flerkameraproduksjon
TEK1012 Social Media Video Production
TVLED1003 Innføring i produksjons- og prosjektledelse
TVLED1004 Historiefortelling
UTM1100 Biologi
UTM1176 Large predator ecology and management
UTM2140 Viltforvaltning
UTM2220 Fiskeforvaltning
UVO1000 Lesing og skriving
UVO1001 Regning
UVO1002 Digitale ferdigheter
VEI3000 Veiledning i lærerprofesjonene
VPL1101 Introduksjon til vernepleieryrket
VPL2101 Helse og helsehjelp
VPL2103 Sosial innovasjon og kunnskapsbasert praksis
VPLD1101 Introduksjon til vernepleieryrket
ØKA1012 Grunnleggende regnskap
ØKA1013 Markedsføring
ØKA1021 Strategy
ØKA1023 Samfunnsvitenskapelig metode
ØKA1025 Matematikk for økonomer
ØKA1027 Regneark og databaser
ØKA2002 Økonomistyring
ØKA2005 Introductory Econometrics
ØKA2007 Mikroøkonomi 2
ØKA2008 Corporate Finance
ØKA2011 Introduction to Management Science
ØKA2012 Introduction to programming