Emnesøket gjelder kun fra 2022. Før dette må emnene finnes i studieplanen
1FHPF01 Folkehelse, politikk og forvaltning
1FHS11 Folkehelse i et samfunnsperspektiv
1HELSE Helserett
1IP01 Idrettspedagogikk
1MAKOMSA Kommunikasjon i profesjonelle kontekster
1MFV1011 Innføring i folkehelse
1MFV1011 Introduction to public health
1MFV102 Scientific theory and methodology
1MFV102 Vitenskapsteori og metodelære
1MFV201 Spesifikk metode og prosjektbeskrivelse
1MFV202 Masteroppgave
1MH102 Grunnleggende ernæring
1MUA11 Mennesket i utvikling, aktivitet og hvile
1PSYK01 Psykologi og kommunikasjon i folkehelsearbeid
2BBULLC-2 Barns utvikling, lek og læring, BULL2
2BBULLC1-1 Barns utvikling, lek og læring, BULL1
2BBULLS-2 Barns utvikling, lek og læring, BULL2
2BBULLS1-1 Barns utvikling, lek og læring, BULL1
2BFBBUC-1 Bærekraftige barnehagepraksiser
2BFINTSEM-1 Internasjonalt semester
2BFLKBC-1 Lek, kunst og bevegelse
2BFLRBC-1 Mulighetsrommet - natur, bevegelse og matematikk
2BFMIBS-1 Mangfold i barnehagen
2BFSLFS-1 Barnespråk, barnelitteratur og barnekultur
2BKKKC-2 Kunst, kultur og kreativitet
2BLSUC1-1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
2BLSUS1-1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
2BNHBC-1 Natur, helse og bevegelse
2BNHBS-1 Natur, helse og bevegelse
2BPRAB-1-1 Praksis 1. studieår
2BPRAC-1-1 Praksis 1. studieår
2BPRAC-2-1 Praksis 2. studieår
2BPRAC-3-1 Praksis 3. studieår
2BPRAS-1-1 Praksis 1. studieår
2BPRAS-2-1 Praksis 2. studieår
2BPRAS-3-1 Praksis 3. studieår
2BSRLEC-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk
2BSRLES-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk
2BSTMS-1 Språk, tekst og matematikk
2EDSL-1 Education for Sustainable Living and the Nordic Welfare State
2EDSL-2 Environmental Education
2EDSL-3 Cultural and Religious Diversity and Education: A Nordic perspective
2EN35-1 English language 1
2EN35-2 Literature and Culture 1
2EN48-11 Identities in Contemporary British and Irish Society
2EN48-12 Spoken English
2EN48-13 The Great War through Film and Literature
2EN48-14 Utopia/Dystopia
2EN48-15 Cultures of the Internet
2EN48-4 Translation
2EN48-5 Global English
2EN48-7 English Thesis (200-level)
2EN48-9 Shakespeare
2ENL51-10 Shakespeare
2ENL51-11 Identities in Contemporary British and Irish Society
2ENL51-12 Spoken English
2ENL51-13 The Great War through Film and Literature
2ENL51-14 Utopia/Dystopia
2ENL51-15 Cultures of the Internet
2ENL51-7 Global English
2ENL51-8 Translation
2ENL51-9 Monsters and Monstrosity
2ENL512-2 Literature and Culture 1
2ENLBA Bachelor's thesis in English
2GSWN01 Introductory course in Norwegian for foreign students
2INTSEMLU Global Teacher - Med feltarbeid i Tanzania
2M301 Kulturteori og estetikk
2M302 Vitenskapsteori og metodologi
2M304 Introduction to statistical methods
2M305 NNME Intensive Course
2M306 NNME Intensive Course
2M314-2 Fagdidaktikk norsk
2M315-2 Fagdidaktikk engelsk
2M316-2 Fagdidaktikk musikk
2M327 Andrespråksdidaktikk
2M328 Musikk og intermedialitet
2M351 Reading film and fiction
2M352 Poetry & Pedagogy
2M354 Reading and Adapting Literature
2MASTER17 Masteroppgave
2MASTER510 Masteroppgave
2MAT101 Mathematics I
2MEL301 Which English?
2MEN171-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1
2MEN171-5 Engelsk: Cultural Expressions in English
2MEN171-7 Engelsk: Making meaning
2MEN171S-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1
2MEN5101-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1
2MEN5101-5 Engelsk: Cultural Expressions in English
2MEN5101-7 Engelsk: Making meaning
2MIT4001 Tilpasset opplæring: Barrierer for læring og deltakelse
2MIT4003 Mangfold og inkludering
2MIT4007 Inkludering i teknologirike læringsmiljø
2MIT4008 Inkluderende miljøer og likeverd i barnehagen
2MITOPP3 Masteroppgave
2MITOPP3D Masteroppgave
2MKRLE171-2 KRLE 1, emne 2: Kristendom, religionsmangfold og etikk
2MKRLE171-5 KRLE: Perspektiver på kulturelt, religiøst og språklig mangfold i utdanning
2MKRLE171-7 KRLE: Dannelse, profesjonsetikk og humanistiske vitenskapstradisjoner
2MKRLE5101-2 KRLE 1, emne 2: Kristendom, religionsmangfold og etikk
2MKRLE5101-5 KRLE: Perspektiver på kulturelt, religiøst og språklig mangfold i utdanning
2MKRLE5101-7 KRLE: Dannelse, profesjonsetikk og humanistiske vitenskapstradisjoner
2MKRO171-1 Kroppsøving 1, emne1: Kroppsøving som skolefag
2MKRO171-2 Kroppsøving 1, emne 2: Klasseledelse i kroppsøving
2MKRO5101-2 Kroppsøving 1, emne 2: Klasseledelse i kroppsøving
2MKRO5101-3 Kroppsøving 2, emne 3: Kroppsøving som utviklingsarena
2MKRO5101-5 Kroppsøving: Perspektiv på helse og bevegelsesglede
2MKRO5101-7 Kroppsøving: Fordypning i kroppsøving og kroppsøvingsetikk
2MKRO5103-1 Kroppsøving 1, emne 1: Kroppsøving som skolefag
2ML302 Vitenskapsteori og metodologi
2ML314-2 Profesjonsfag: Fagdidaktikk norsk
2ML315-2 Profesjonsfag: Fagdidaktikk engelsk
2ML327 Andrespråksdidaktikk
2ML351 Reading film and fiction
2ML352 Poetry & Pedagogy
2ML354 Reading and Adapting Literature
2MMA171-1 Matematikk 1, emne 1: Tall og tallbegrepet, geometri og måling og begynneropplæring i matematikk
2MMA171-5 Matematikk: Algebra og begynneropplæring
2MMA171-7 Matematikk: Matematisk tenkning og argumentasjon
2MMA171S-1 Matematikk 1, emne 1: Tall og tallbegrepet, geometri og måling og begynneropplæring i matematikk
2MMA5101-1 Matematikk 1, emne 1: Tall, algebra, statistikk og sannsynlighet
2MMA5101-3 Matematikk 2, emne 3: Geometri og matematisk analyse
2MMA5101-5 Matematikk: Lineær algebra
2MMA5101-7 Matematikk: Matematisk tenkning og argumentasjon
2MMA5101S-1 Matematikk 1, emne 1: Tall, algebra, statistikk og sannsynlighet
2MMAHE30 Mat og helse 1
2MMU171-2 Musikk 1, emne 2: Musikalsk barne -og ungdomskultur
2MMU171-5 Musikk: Fagdidaktikk musikk
2MMU171-7 Musikk: Musikk, skole og samfunn
2MMU5101-2 Musikk 1, emne 2: Musikalsk barne- og ungdomskultur
2MMU5101-5 Musikk: Fagdidaktikk musikk
2MMU5101-7 Musikk: Musikk, skole og samfunn
2MNF171-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfag på barneskolen
2MNF171-5 Naturfag: Naturfag som skolefag på trinn 1-7
2MNF171-7 Naturfag: Autentisk vitenskapelig forskning i skolen
2MNF171S-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfag på barneskolen
2MNF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfag på ungdomstrinnet
2MNF5101-5 Naturfag: Naturfag som skolefag på trinn 5-10
2MNF5101-7 Naturfag: Autentisk naturvitenskapelig forskning i skolen
2MNK171-5 Norsk: Norsk litteratur med vekt på litteratur for barn og unge
2MNK171-7 Norsk: Flerspråklighet
2MNK172-2 Norsk 1, emne 2: Lese og skriveopplæring
2MNK172-2 Norsk 1, emne 2: Lese og skriveopplæring
2MNK172S-2 2MNK172S-2
2MNK172S-2 Norsk 1, emne 2: Lese og skriveopplæring
2MNK5101-1 Norsk 1, emne 1: Språk og tekst
2MNK5101-3 Norsk 2, emne 3: Litteratur og litteraturdidaktikk
2MNK5101-5 Norsk: Norsk litteratur
2MNK5101-7 Norsk: Flerspråklighet
2MNK5101S-1 Norsk 1, emne 1: Språk og tekst
2MNL301 Litteratur, interart og intermedialitet
2MPED-1 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1: Fordypning i spesialpedagogikk
2MPED-2 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2: Fordypning i tilpasset opplæring
2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Skolen, læreren og eleven
2MPEL171-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer
2MPEL171S-1 PEL 1, emne 1: Skolen, læreren og eleven
2MPEL171S-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer
2MPEL5101-1 PEL 1, emne 1: Skolen, læreren og eleven
2MPEL5101-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer
2MPEL5101S-1 PEL 1, emne 1: Skolen, læreren og eleven
2MPRA171-1 Praksisstudium 1. studieår
2MPRA171-2 Praksisstudium 2. studieår
2MPRA171-5 Praksisstudium 5. studieår
2MPRA171S-1 Praksisstudium 1. studieår
2MPRA171S-2 Praksisstudium 2. studieår
2MPRA171S-5 Praksisstudium 5. studieår
2MPRA5101-1 Praksisstudium 1. studieår
2MPRA5101-2 Praksisstudium 2. studieår
2MPRA5101-5 Praksisstudium 5. studieår
2MPRA5101S-1 Praksisstudium 1. studieår
2MRMA171-5 Algebra og begynneropplæring
2MRMA171-7 Matematisk tenkning og argumentasjon
2MRMA5101-5 Lineær algebra
2MRMA5101-7 Matematisk tenkning og argumentasjon
2MRNF171-5 Naturfag som skolefag på trinn 1-7
2MRNF171-7 Autentisk naturvitenskapelig forskning i skolen
2MRNF5101-5 Naturfag som skolefag på trinn 5-10
2MRNF5101-7 Autentisk naturvitenskapelig forskning i skolen
2MRNFMA Realfagenes didaktikk - sammenheng og perspektiv
2MROPPG2 Masteroppgave
2MSF171-1 Samfunnsfag 1, emne 1: Innføring i samfunnsfag
2MSF171-2 Samfunnsfag 1, emne 2: Samfunnsfaglige perspektiver på global utvikling
2MSF171S-1 Samfunnsfag 1, emne 1: Innføring i samfunnsfag
2MSF171S-2 Samfunnsfag 1, emne 2: Stat, politikk og global utvikling
2MSF5101-1 Samfunnsfag 1, emne 1: Innføring i samfunnsfag
2MSF5101-2 Samfunnsfag 1, emne 2: Stat, politikk og global utvikling
2MSF5101-3 Samfunnsfag 2, emne 3: Fordypning i samfunnsfag
2MSF5101-5 Samfunnsfag: Utdanning for bærekraftig utvikling
2MSF5101-7 Samfunnsfag: Global historie
2MSF5103-1 Samfunnsfag 1, emne 1: Innføring i samfunnsfag
2MUFORSK Praksisnær utdanningsforskning
2MUOPP Masteroppgave
2MUSTYR Styring og organisasjonsbygging
2NO35-1 Språk- og tekststrukturer
2NO35-2 Litteratur og sjanger
2NO44-4 Norsk fordypning: Litteratur
2NO44-5 Norsk fordypning: Språk
2NO44-6 Fordypningsoppgave
2NOL51-2 Litteratur og sjanger
2NOL51-5 Norsk fordypning: Litteratur
2NOL51-6 Norsk fordypning: Språk
2NOLBA Bacheloroppgave
2PEDL51-12 Profesjonsfag: Pedagogikk 1 – Skolen, læreren og eleven
2PRALU2-22 Praksisopplæring 2. studieår
2PRALU2-5 Praksisopplæring 5. studieår
2PREV101A Development and Previsualisation
2PRO101 Programming I
2SALGL1-1 Spill, animasjon og læring 1
2SALGL1-2 Spill, animasjon og læring 2
2SF33-1 Politikk og demokrati
2SF33-2 Identitet, kultur og samfunn
2SFL51-1 Politikk og demokrati
2SFL51-2 Identitet, kultur og samfunn
2SKDKOPP Master's Thesis
2SPGL1-1 Spesialpedagogikk emne 1: Lærevansker i et individ- og relasjonsperspektiv
2TEG102A Drawing
2ØLA103N Økologisk plantekultur
2ØLA111N Innføring i økologisk landbruk
3BA300 Bacheloroppgave
3BA302 Bacheloroppgave
3BA303 Bacheloroppgave
3BA304 Bacheloroppgave
3BA305 Bacheloroppgave
3BED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap
3BED300 Innovasjon og entreprenørskap
3EDM300 Praktisk eiendomsmegling III
3EDM350 Praksis med fordypningsoppgave
3EDMBA300 Bacheloroppgave eiendomsmegling
3JUS100 Forvaltningsrett
3JUS210 Jus II
3JUS300 Jus III
3JUS330 Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere
3JUS340 Medierett med kontraktsrett
3JUS360 Medierett, personvern og digitalisering
3KRI110 Kriseledelse
3KRI200 Krise, stress og mestring
3KRI210 Etikk i beredskap og krisehåndtering
3LED100 Ledelse og lederrollen
3LED300 Strategi
3MAR100 Markedsføring
3MAR300 Merkevareledelse
3MES100 Profesjonsetikk og virksomhetens samfunnsansvar
3MET120 Matematikk for økonomer
3MET200 Samfunnsvitenskapelig metode
3MET300 Kvalitativ og kvantitativ analyse
3MMF100 Markedsføringsteori
3MMF120 Strategi og ledelse
3MMF220 Verdiskapning og tjenestelogikker
3MSM120 Kvalitativ metode
3MØS120 Økonomisk styring og kontroll
3MØS240 Investeringer og beslutningsstøtte
3MØS260 Økonomistyring, prosjektledelse og bærekraftig innovasjon
3MØS290 Samskaping av bærekraftige økosystemer
3MØS300 Verdsettelse og analyse
3ORG100 Organisasjonsforståelse
3ORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi
3ORG230 Digital organisasjon og ledelse
3ORG310 Kriseledelse i komplekse organisasjoner
3ORG350 Digital kommunikasjon og sosiale medier
3PRA300 Ekstern praksis
3PRA330 Ekstern praksis
3REG200 Skatterett I - personbeskatning
3REG300 Skatterett III - merverdiavgiftsrett
3REG350 Praktisk regnskap, skatt og rådgivning
3REV100 Grunnleggende regnskap
3REV210 Regnskapsorganisering og rammebetingelser
3REV220 Økonomistyring
3REV320 Finansregnskap
3RIS100 Beredskap og ledelse
3RIS120 Sikkerhetsstyring
3RIS200 Nød- og støtteetatenes arbeid i akutte hendelser
3RIS300 Sikkerhet i cyberdomenet
3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling
3SER200 Tjenestemarkedsføring
3SER250 Servicelogikk
3SER300 Ledelse av kunderelasjoner
48AEERNÆR1 Ernæring, helse og kostholdsveiledning
48AEFIPT1N1 Fitnessinstruksjon og personlig trening
48AEGAAF1N Grunnleggende anatomi og aktivitetsfysiologi
48AEKOSTKOM1 Kosthold og kommunikasjon
48FISK1 Fiskeguiding med spesialisering i fluefiske
4EIPSH1 Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre
4EORG1 Organisering og kommunikasjon
4MOI10 Motiverende intervju
4REITR1 Innføring i tverrprofesjonell rehabilitering
4REVIT1 Vitenskapsteori og metode
6AE117 Boreal forest management
6AE216 Wildlife management
6EV153 Introduksjon til geografiske informasjonssystemer
6EV175 Biomedisin
6EV179 Jakt og jaktguiding
6EV198 Rapport og analyse
6EV315 Chemical and physical capture of Scandinavian Mammals
6EV321 Advanced statistical modelling
6EV321 Advanced statistical modelling
6EV325 Topics in applied ecology
6EV325 Topics in applied ecology
6JB121 Biologi
6JB132 Fysikk
6JB201 Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap
6JB295 Rapport og analyse
8LED325 Prosjektledelse
8ØL175 Landbruksregnskap
ADK1001 3D-Art & Generalisation I
AE9129 One Health in Northern Communities and Ecosystems 2
AGR1104N Rapport og analyse
AGR1105 Naturgrunnlaget
AGR1105N Naturgrunnlaget
AGR2201 Plantevern og plantehelse
AGR2301 Planteforedling og diversitet
AGR2302 Husdyrhold
AKS4101 Avansert klinisk allmennsykepleie
AKS4102 Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode
AUD3001 Fellesfaglig kunstnerisk forankring
AVA1000 AR, VR and AI – a practical approach for your business
AVR4000 Introduction to VR & AR Production
AVR4001 VR/AR Production Development for Programmers
AVR4002 VR/AR Production Development for Artists
AVR4003 Technical Game Design for VR/AR Productions
AVR4004 Artistic Game Design for VR/AR Productions
BAV4001 Samfunn, barnevern og rettsanvendelse
BAV4003 Perspektiver på barn, unge, familier og utsatte livssituasjoner
BAV4004 Vitenskapelig tenkning, argumentasjon og akademisk skriving
BERKRIS1000S Risikoanalyse og beredskapsplanlegging
BERKRIS1002S Krise- og beredskapsledelse
BFA2000 Utvikling
BIO4100 Bioeconomy and Biobusiness
BIO4101 Introduction to Biostatistics and Machine Learning
BIO4102 Methods in Cell Biology and Reproductive Biotechnology
BIO4106 Experimental Molecular Cell Biology
BIO4107 Experimental Cell Biology
BIOING1101 Matematikk og statistikk
BIOING1102 Anatomi og fysiologi
BIOING1103 Innføring i bioingeniørfag
BIOING1201 Basal biokjemi
BIOING1203 Biomedisinske analysemetoder
BIOING1206 Innføring i mikrobiologi
BIOING1207 Hematologi, hemostase og immunologi
BIOING1208 Immunologiske metoder
BIOING2301 Medisinsk mikrobiologi
BIOING2302 Transfusjonsmedisin
BIOING2303 Patologi
BRA1001 Reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv
BRA1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling
BRA1004 Strategi
BRA1005 Samfunnsøkonomi for reiseliv og arrangement
BRA1006 Digitalisering i reiseliv og arrangement
BVP1101 Barnevernspedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt
BVP1102 Barn og unge i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse
BVP2101 Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens yrkesutøvelse
BVP2102 Undersøkelser og beslutninger i barnevernet
BÆR1002 Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand – en nordisk økofilosofisk tilnærming
BÆR1005 Implementering av bærekraftige praksiser i organisasjonen - for mennesker, miljø og gjensidig velstand
BØK1002 Environmental and resource economics
BØK1003 Miljøpsykologi - ledelse av grønne organisasjonsendringer
BØK1004 Virksomhetsstyring for bærekraft
BØK1005 Bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering
BØK2002 Bærekraftsprosjekt
BØK2003 Bacheloroppgave
CGS3000 Career guidance and social justice
DIGITAL Digital sikkerhetskultur
FIL1003 Nature in Crisis: Ethical and Philosophical Problems
FIL1006 Metafysikk og bevissthetsfilosofi
FIL1007 Knowledge and Science
FIL1008 Examen Philosophicum for filosofi, politikk og økonomi
FIL2001 Welfare and Equality
FIN1000 Kommunal finansforvaltning for NKKskolen
FOA1001 Akademisk viten
FOA1002 Kroppens oppbygning og funksjon
FOA1003 Folkehelse i et samfunnsperspektiv
FYS1001 Fysioterapi som profesjon
FYS1002 Anatomi og fysiologi
GLSM1003 Læremidler, læringsressurser, språk og matematikk på 1.-4.trinn
GSF4900 Masteroppgave
GSF4901 Masteroppgave
HEL4001 Folkehelsearbeid
HEL4003 Helsesykepleiers arbeid med barn og unge i skolealder
HEL4005 Barn og unge med migrasjon- og minoritetsbakgrunn, og deres helse
HELDE4004 Helsesykepleiers smittevernarbeid
HEV9001 Health and Welfare - Approaches and Perspectives
HEV9001 Helse og velferd - tilnærminger og perspektiver
HEV9002 Methodology, Philosophy of Science and Research Ethics
HEV9002 Metodologi, vitenskapsteori og forskningsetikk
HEV9005 Livskvalitetsforskning innenfor helse og omsorg
HEV9005 Research on Quality of Life, Health and Care
HEV9900 Ph.d.-avhandling
HEV9900 PhD thesis
HMAR100 Markedsføring
HORG100 Organisasjonsforståelse
IDR1019 Læring og ledelse i aktiviteter
IDR1020 Akademisk viten
IDR1021 Funksjonell anatomi
IDR1022 Humanfysiologi
IDR2001 Idrettsfysiologi
IDR2003 Bacheloroppgave idrettsvitenskap
IDR2005 Humanfysiologi
IDR2006 Cellebiologi
IDR2007 Sykdomslære
IDR2008 Treningsveileder med praksis
IDR2009 Aktivitetsvekst
IDR3005 Masteroppgave
IDT1001 Trenerrollen i samfunnet
IDT1002 Pedagogikk og trenerpraksis 1
IDT1006 Idrett trenerrollen
IDT1101 Idrett og samfunn
IDT2002 Fordypningsidrett med trenerpraksis 2
IDTD1001 Fordypningsidrett med trenerpraksis 1
IDTD1002 Trenerrollen i samfunnet
IDTD1003 Lek, utvikling og aktivitet
IDTD1006 Menneske i utvikling, aktivitet og hvile
IDTD1008 Idrettspedagogikk
IDTD2001 Fordypningsidrett med trenerpraksis 2
IDTD2002 Idrett og samfunn
IDTD2101 Fordypningsidrett med trenerpraksis 3
INN3036 Perspektiver på innovasjon og innovasjonsprosesser
INN3038 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner
INN3039 Kvalitativ metode
INN3042 Forskningsdesign
INN3043 Internship - oppdragsprosjekt i praksis
INN3046 Responsible Management
INT1000 Internasjonale studier: en historisk innføring
INT1009 Examen philosophicum for internasjonale studier
INT1017 Comparative Politics
INT1018 Det korte tyvende århundre – politikk, økonomi, ideologi og sosiale endringer 1914-1989
INT1019 Internasjonal politisk økonomi: teori og historie
INT2007 War and Peace
INT2008 Media and Politics
JUS1005 Examen facultatum for jurister
JUS1006 Arbeidsrett
JUS1008 Privatrett I
JUS2010 Rettsstaten
JUS2012 Legal history and comparative law
JUS2014 Selskapsrett
JUS2015 Dynamisk formuerett
KARD4900 Masteroppgave - karriereveiledning
KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering
KARR3004 Karriereveiledning - prosesser og arbeidsmåter
KARR3005 Masteroppgave - karriereveiledning
KARR3006 Masteroppgave - karriereveiledning
KARR3010 Integrert karriereveiledning
KARRI Karriereveiledning
KI3101 Vitenskapsteori og forskningsmetode
KI3102 Kroppsøving og idrett i dagens samfunn
KI3106 Fordypning i kroppsøving og kroppsøvingsetikk
KI3900 Masteroppgave
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
KIUA1000 Introduction to AI
KIUA1000 Introduksjon til KI
KIUA1002 Programmering I
KIUA1002 Programming I
KIUA1004 Probability and Statistics
KIUA1004 Sannsynlighet og statistikk
KJUS100 Forvaltningsrett
KLED200 Ledelse av servicevirksomheter
KLED300 Strategi
KMET200 Social Science Research Methods
KMMF120 Strategi og ledelse
KMØS120 Økonomisk styring og kontroll
KOM1001 Kommunikasjonsrådgiverstudiet, emne 1: Kommunikasjon og samfunn
KOMREG1000 Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen
KOMREG2000 Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen
KORG100 Organisasjonsforståelse
KORG140 Lærende organisasjoner
KORG350 Stats- og kommunalkunnskap
KREV100 Basic Accounting
KREV220 Økonomistyring
KROI1001 Fra læreplan til undervisning i praksis
KROI1002 Kropp 1: Kroppen i et naturvitenskapelig perspektiv
KROI1005 Elevkunnskap og inkluderende undervisning
KROI1006 Læreren i et profesjonsfellesskap
KROI2101 Topp- og breddeidrett
KS4104 Personsentrert sykepleie
KS4109 Palliasjon
KS4110 Psykisk helsearbeid
KSAM300 Forvaltningsøkonomi
KSI4111 Intensivsykepleie - fag og profesjon
KSI4250 Praksis med fokus på avansert intensivsykepleie
KSK4110 Kreftsykepleie som fag og profesjon
KSK4250 Palliasjon
KSK4260 Praksis i kommunehelsetjenesten med fokus på palliasjon
KSO4111 Operasjonssykepleie funksjon og ansvarsområde
KSO4250 Praksis med fokus på pasientsikkerhet og samhandling
LAN1101 Innføring i landbruk
LAN1101N Innføring i landbruk
LAN2201 Behandling og lagring av planteprodukter
LAN2301 Feltmekanisering 2 – høstonn
LAN2302 Presisjonsjordbruk
LAN2303 Bygningsteknikk
LAN2304 Utvikling og dimensjonering av landbruksmaskiner
LDBA200 Applied programming
LEDI1000 Digitale arbeidsformer i organisasjoner
LEDI1001 Digital kommunikasjon og sosiale medier
LMMF120 Strategy and Leadership
LMØS120 Management Accounting and Control
MAOK4001 Concepts in ecology
MAOK4001 Concepts in ecology
MAOK4002 Biostatistics
MAOK4002 Biostatistics
MAOK4003 Wildlife in the Anthropocene
MAOK4003 Wildlife in the Anthropocene
MAOK4018 One health in Northern Communities and Ecosystems 2
MAOK4145 Wildlife Population Health
MBJ4001S Jordøkologi og jordkvalitet
MBJ4002S Forskingsmetode og dataanalyse
MBJ4005S Teknologi og bærekraftig jordbruk
MBJ4006S Forvaltning, rådgiving og innovasjon
MBP1000 Music Business 1 – organisasjon og økonomi
MBP1001 Music Production 1 – kreativitet og låtskriving
MEH1001 Trygg og bærekraftig mat
MEH1002 Introduksjon til folkehelse
MENTOR Mentorskap i en sosialfaglig flerkulturell sammenheng
MER1001 Folkehelse, kosthold og livsstil
MER1002 Grunnleggende ernæring og folkehelsearbeid
MER1003 Matvarekunnskap og matteknologi
MERV1000 Merverdiavgift for NKKskolen
MHC4005N Vitenskapelig metode
MLT2001 Event management
MLT2002 Entreprenørskap og bedriftsutvikling
MLT2005 Bacheloroppgave
MLT2007 Arrangementsledelse og opplevelsesutvikling
MPABL4901 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - erfaringsbasert master
MPABR4901 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - erfaringsbasert master
MPAL4000 Offentlig økonomi
MPAL4001 Offentlig politikk og organisasjon
MPAL4007 Samfunnsplanlegging og bærekraft
MPAL4008 Velferdsforvaltning
MPAL4009 Human Resource Management (HRM) og digital transformasjon
MPAL4010 Norsk forvaltning, ledelse og beredskap i Europeisk kontekst
MPAL4900 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - dybdemaster
MPAR4000 Offentlig økonomi
MPAR4001 Offentlig politikk og organisasjon
MPAR4010 Praktisk lederskap
MPAR4011 Strategisk personalledelse med arbeidsrett
MPAR4013 Strategiske styringsbetingelser for offentlig lederskap, beredskap og krisehåndtering
MPAR4014 Kriseledelse, risiko og sikkerhet
MPAR4016 Kriseledelse i komplekse organisasjoner
MPAR4017 Transnasjonale kriser og beredskap
MPAR4900 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - dybdemaster
MPSY3007 Gruppepsykologi, ledelse og grønne organisasjonsendringer
MPSY3009 Arkitekturpsykologi og miljøestetikk
MPSY3010 Masteroppgave - Miljøpsykologi
MPSY3011 Miljøpsykologi - miljø, klima og arkitektur
MPSY3012 Mennesket, hjernen og omgivelsene
MUS1000 Musikkformidling 1
MUS1001 Profesjonsfag 1: Musikk- og kulturdidaktikk
MUS1002 Musikkvitenskapelige perspektiver 1: Sentrale temaer, fagforankring og sjangerforståelse
MUS1003 Praktisk musikkteori og hørelære 1: Hva hører du? Fra sansing til begreper
MUS1006 Musikkvitenskapelige perspektiver 2: Analyse, forståelse og mening
MUS1007 Praktisk musikkteori og hørelære 2: Med kroppen som instrument
MUS1008 Profesjonsfag 2: Musikkpedagogikk i grunnskolen
MUS1009 Musikkformidling 3
MUS1010 Musikkdidaktikk i grunnskolen
MUS2001 Musikkformidling og produksjon
MUS2002 Musikkpedagogikk i videregående opplæring og kulturskole
MUS4000 Skap! Musikk og kunstfag i tverrfaglig arbeid
MUS4001 Arrangering, komponering og studioproduksjon
MUSA1000 Musikkformidling 1
MUSA1001 Profesjonsfag 1: Musikk- og kulturdidaktikk
MUSA1002 Musikkvitenskapelige perspektiver 1: Sentrale temaer, fagforankring og sjangerforståelse
MUSA1003 Praktisk musikkteori og hørelære 1: Hva hører du? Fra sansing til begreper.
MUSA1010 Studioarbeid 1
MUSB1000 Musikkformidling 1
MUSB1002 Musikkvitenskapelige perspektiver 1: Sentrale temaer, fagforankring og sjangerforståelse
MUSB1003 Praktisk musikkteori og hørelære 1: Hva hører du? Fra sansing til begreper
MUSB1006 Musikkvitenskapelige perspektiver 2: Analyse, forståelse og mening
MUSB1007 Praktisk musikkteori og hørelære 2: Med kroppen som instrument
MUSB1009 Musikkformidling 3
MUSB1010 Studioarbeid 1
MUSB2001 Musikkformidling og produksjon
MUSB2004 Studioarbeid 2
MUSB2005 Studioarbeid 3
MUSB2006 Fordypning i eget musikerskap/ensemble
MUSB2900 Bacheloroppgave
MUSB4000 Tverrkunstnerisk formidling: Improvisasjon i estetiske fag
MUSB4001 Arrangering, komponering og studioproduksjon
MUSB4002 Fordypning i eget musikerskap/ensemble
MUSPRA1 Praksisopplæring 1. studieår
MUSPRA2 Praksisopplæring 2. studieår
MUSPRA3 Praksisopplæring 3. studieår
MØLBA3001 Data Engineering
MØLBA3003 Business performance
MØLBA3005 Financial modelling
MØLBA3006 Pricing analytics and revenue optimization
MØLBA3007 Advanced statistical modelling
MØLBA3008 Data protection and ethics
NSKTRINN1 Norsk språk og kultur, trinn 1
NSKTRINN1 Norwegian language and culture, level 1
NSKTRINN3-1 Norsk språk og kultur, trinn 3-1
NSKTRINN3-1 Norwegian language and culture, Level 3-1
OBA1000 Offentlige bærekraftige anskaffelser
OLA1001 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv
OLA1010 Innføring i innovasjon og entreprenørskap
OLA1014 Samfunnsvitenskapelig metode, kunnskap og formidling
OLA1015 Innovasjon og forretningsutvikling
OLA2005 Praksisemne organisasjon og ledelse
OLA2008 Human Resources (HR)
OLA2011 Organisasjonsendring
OLA2013 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse
OLA2014 Leadership
OPS3000 Operativ ledelse, samhandling og kommunikasjon ved kritiske hendelser
PAB2001 Kompetanse- og tjenesteutvikling
PAB2002 Psykisk helse hos barn og unge
PAB2004 Psykososialt arbeid - ulik praksis, teori og etiske dilemmaer
PED1004 Pedagogisk utviklingsarbeid
PED1010 Examen philosophicum for bachelor i pedagogikk
PED1011 Examen facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode
PED1100 Innføring i pedagogikk
PED2007 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling
PED2020 Bærekraft, demokrati og deltakelse
PED3008 Masteroppgave i pedagogikk
PED3013 Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden
PED3015 Masteroppgave i pedagogikk
PED4001 Vitenskapsteori og forskningsmetode
PEDA1000 Pedagogisk kompetanseutvikling
PEDD1001 Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis
PEDD1003 Utdanning og sosialiseringshistorie
PEDD1005 Examen philosopicum for bachelor i pedagogikk
PEDD1006 Examen Facultatum I, Fellesdel i vitenskapsteori og metode
PEDD2001 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter
PEDD2002 Pedagogisk utviklingsarbeid
PEDD2003 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling
POS1000 Prosjektledelse i offentlig sektor
PPU3001 Pedagogikk 1 - Ledelse av læringsprosesser
PPU3003 Fagdidaktikk i samfunnsfag I
PPU3005 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag I
PPU3007 Språkfagenes didaktikk I
PPU3011 Fagdidaktikk i religion, livssyn og etikk I
PPU3015 Fagdidaktikk i naturfag I
PPU3017 Fagdidaktikk i matematikk I
PPUPRA1 Praksis 1.periode
PRA3000 Praksisveiledning i helse-, sosial-, og velferdstjenesten
PROKO3000 Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV
PSY1004 Examen philosophicum for psykologi
PSY1008 Sosialpsykologi
PSY1009 Innføring i psykologi og psykologiens historie
PSY2010 Bacheloroppgave
PSY2201 Utviklingspsykologi
PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi
PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II
PSY2204 Personlighetspsykologi
PU1001 Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi
PUB3000 Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
RBED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap
REG1007 Miljøportrettering
REG1014 Utviklingsarbeid for flerkamera
REG1014 Utviklingsarbeid for flerkamera
REG1015 Sportsproduksjon 2
REG1016 Musikkproduksjon
REGD1000 Innføring i TV- og dokumentarregi
REGF1000 Innføring i flerkameraregi
REGF1001 Innføring i flerkameraproduksjon
RJUS100 Forvaltningsrett
RLL2001 Destinasjonsledelse
RLL2006 Tjenestelogikk
RLL2008 Bacheloroppgave
RLT1004 Samfunnsvitenskapelig metode
RLT1006 Organisasjonsforståelse
RMET200 Samfunnsvitenskapelig metode
RORG100 Organisasjonsforståelse
RORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi
RUPS4001 Perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet
RUPS4002 Etikk, lovverk og organisering
RUPS4004 Arbeid med psykisk helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblemer
SBA300 Bacheloroppgave
SBED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap
SBED300 Innovasjon og entreprenørskap
SBU3001 Utdanningsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner
SJUS100 Forvaltningsrett
SKDK4000 Theory and Method
SKDK4001 Understanding Digital Media in the Age of AI, Codes, Networks, and New Communities
SKDK4003 Digital Bildung: Development, Literacy and Identity in Digital Culture
SKDK4004 The Digital Body: Embodiment in Digital Cultures and Workplaces
SKO1105 Naturgrunnlaget
SKO1106 Applied Forest Ecology
SKO1106 Applied Forest Ecology
SKO1154 Forvaltningsrett
SKO2153 Geografisk analyse
SKO2202 Foryngelseshogst
SKO2203 Produksjonsskog
SKO2250 Innføring i skogbruk
SKO4001S Areal- og eiendomsforvaltning
SKY1001 Algoritmer og datastrukturer
SKY1002 Skytjenester, mikrotjenester, containers
SKY1003 Lagringsløsninger
SLED300 Strategi
SLED320H Prosjektledelse
SMAR100 Markedsføring
SMET120 Matematikk for økonomer
SMET200 Samfunnsvitenskapelig metode
SMF1082 Norwegian Language course for beginners
SOA1005 Intercultural communication
SOP3000 Introduksjon til spesialpedagogisk grunnlagstenkning
SORG100 Organisasjonsforståelse
SORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi
SORG230 Digital organisasjon og ledelse
SOS2101 Arbeidsområder og metoder i sosialt arbeid
SOSP3001 Sosialpedagogiske perspektiver, barne og ungdomskunnskap
SPE1001 Innføring i spesialpedagogikk
SPE2110 Individ, institusjon og fellesskap
SPE2120 Forskningsmetoder i spesialpedagogikk
SPE2130 Spesialpedagogisk praksis
SPE3006 Masteroppgave i spesialpedagogikk
SPE3007 Språk i spesialpedagogisk teori og praksis
SPE3008 Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid
SPE3009 Fagpraksis i spesialpedagogikk
SPE3010 Masteroppgave i spesialpedagogikk
SPED4001 Historical and contemporary paradoxes in special education
SPF4010 Indigenous Texts in English
SPIS1001 Games & 3D Fundamentals
SPM1005 Idrett, kultur og samfunn
SPM2003 Praksisemne i Sport Management
SREG200 Skatterett I - personbeskatning
SREG300 Skatterett III - merverdiavgiftsrett
SREG350 Praktisk regnskap, skatt og rådgivning
SREV100 Grunnleggende regnskap
SREV210 Regnskapsorganisering og rammebetingelser
SREV220 Økonomistyring
SREV320 Finansregnskap
SYD1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi
SYD1002 Grunnleggende sykepleie
SYD2001 Praksis i generell medisin og medisinske spesialiteter/ generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter
SYD2005 Sykepleie til akutt syke pasienter
SYK1001 Anatomi, fysiologi og biokjemi
SYK1002 Grunnleggende sykepleie
SYK2001 Praksis i generell medisin og medisinske spesialiteter/generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter 1
SYK2003 Sykepleie til akutt syke pasienter
TAN1000 Grunnleggende tannpleie og folkehelse
TAN1002 Oral biologi, fysiologi og tannmorfologi
TAN2001 Tannpleie for voksne med fokus på odontologiske fag
TAN2002 Praksis: Tannpleie for voksne
TBU4001 Velferdsbehov og velferdstjenester til barn og unge i utsatte livssituasjoner
TBU4901 Masteroppgave
TEK1003 Introduksjon til innholdsproduksjon
TEK1013 Musikkproduksjon for flerkamera teknikk
TEK1014 Sportsproduksjon 2
TEK1015 Miljøportrettering
TEK1016 Digital workflow
TEK2002 Fordypningsemne 1
TEKD1000 Innføring i TV- og dokumentarproduksjon
TEKF1000 Innføring i produksjonsteknikk for TV
TOH4009 Digital Bildung: Development, Literacy and Identity in Digital Culture
TVLED1008 Kreativ metode og ideutvikling (Fellesemne)
TVLED1009 Praktisk prosjektstyring
TVLED1010 Visualisering og workflow
TVLED1011 Innføring i prosjekt- og produksjonsledelse for dokumentar og TV
UTM1100 Biologi
UTM1176 Large predator ecology and management
UTM1176 Large predator ecology and management
UTM2140 Viltforvaltning
UTM2220 Fiskeforvaltning
UTM2240 Praksis i viltøkologi
UTM2260 Bærekraftig næringsutvikling og innovasjon
VEI3000 Veiledning i lærerprofesjonene
VEIL1004 Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen
VPL1101 Introduksjon til vernepleieryrket
VPL2101 Helse og helsehjelp
VPLD1101 Introduksjon til vernepleieryrket
VPLD2104 Praksis 1 - Målrettet miljøarbeid
ØKA1012 Grunnleggende regnskap
ØKA1013 Markedsføring
ØKA1021 Strategy
ØKA1023 Samfunnsvitenskapelig metode
ØKA1025 Matematikk for økonomer
ØKA1027 Regneark og databaser
ØKA2002 Økonomistyring
ØKA2007 Microeconomics 2
ØKA2008 Corporate Finance
ØKA2011 Introduction to Management Science
ØKA2012 Introduction to programming
ØKA2015 Applied Data Science