Studiearkiv

Hele årstall - angir studieår. F.eks. 2023 betyr studieåret 2023/2024.
MGL217 5-årig master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (Kull 2024)
MGL217S 5-årig master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, samlingsbasert (Kull 2024)
V2VRAR Add-on programme in Virtual Reality and Augmented Reality
GRAVA AR, VR and AI: Potential and Possibilities
BLU2 Bachelor - Barnehagelærerutdanning
BABLU Bachelor - Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
BLU2S Bachelor - Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert
BAAGRO Bachelor i agronomi
BBVP Bachelor i barnevern
BERKRI Bachelor i beredskap og krisehåndtering
BABIOI Bachelor i bioingeniørfag
BATVREG Bachelor i dokumentar- og TV- regi
BATVTEK Bachelor i dokumentar- og TV-produksjon
BAFPØ Bachelor i filosofi, politikk og økonomi
BAFOA Bachelor i folkehelsearbeid
BAFYS Bachelor i fysioterapi
B1IDT Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen
BAIDTD Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen - deltid
BAIDR Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi
BAINTHIS Bachelor i internasjonale studier
BAKIUA Bachelor i kunstig intelligens - utvikling og anvendelse
BALA Bachelor i landbruksteknikk
ORG3 Bachelor i ledelse og digitalisering
BAMBP Bachelor i Music Business and Production
BAMUS Bachelor i musikkformidling
BOLA Bachelor i organisasjon og ledelse
BAPED Bachelor i pedagogikk
BAPEDD Bachelor i pedagogikk, fleksibel
BATVLED Bachelor i Prosjekt- og produksjonsledelse for dokumentar og TV
BAPSY Bachelor i psykologi
REG3 Bachelor i regnskap og økonomirådgivning
BAREG Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, nettbasert
BAJUS Bachelor i rettsvitenskap
SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring
SKO Bachelor i skogbruk
BSOS Bachelor i sosialt arbeid
BASPE Bachelor i spesialpedagogikk
BASPORT Bachelor i Sport Management
BASY Bachelor i sykepleie
BASYD Bachelor i sykepleie - deltid
BATA Bachelor i tannpleie
UTM Bachelor i utmarksforvaltning
BVPL Bachelor i vernepleie
DEVU Bachelor i vernepleie - fleksibel
ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon
BAØKA Bachelor i økonomi og administrasjon
BØADM Bachelor i økonomi og administrasjon
B2ADK Bachelor in Animation and Digital Art
B2VISIM Bachelor in Game Technology and Simulation
BAKIUA Bachelor’s Degree in Artificial Intelligence - Development and Application
GRBERKRIS Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen
FOREST Boreal forest and wildlife management
GRBÆS Bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis
GRCOM Coaching og mental trening
MAAUDIO DEN NORSKE FILMSKOLEN - Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer
DIGITAL Digital sikkerhetskultur
V2EDSL Education for Diversity and Sustainable living
K2ENG1813 Engelsk 1 for 8.-13. trinn
K2ENG17 Engelsk 1, 1.-7. trinn
K2ENG217 Engelsk 2, 1.-7. trinn
V2EMFH Engelsk fordypning
FILMKOMP Filmmusikk-komposisjon
GRKOMREG1 Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen
VULSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring
MGL2510 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
MGL2510S Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, samlingsbasert
PHDHEV Health and welfare
PHDHEV Helse og velferd
HELSE Helserett
KARRI Karriereveiledning
GRFIN Kommunal finansforvaltning for NKK skolen
PT2KOCO Kosthold og coaching (høst 2024)
KUNNLEDK Kunnskapsledelse
GR8ØL Landbruksregnskap
GRBERKRIS2 Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen
VUPUB Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
GRLEDI Ledelse og digitalisering
LU2SPF Lektorutdanning i språkfag
MAKROI Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag
MAMUS Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk
LÆPED Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen
MAKSD Master i avansert klinisk allmennsykepleie
MABAV Master i barnevern
MAINN Master i bærekraftig innovasjon og ledelse
MABJO Master i bærekraftig jordbruk
MASKO Master i bærekraftig skogforvaltning
MFHV Master i folkehelse og helsefremmende arbeid
MAGSF Master i grunnskolefag
MAGSFB Master i grunnskolefag, erfaringsbasert
MAHEL Master i helsesykepleie
MAKARRB Master i karriereveiledning - bredde
MAKARRD Master i karriereveiledning - dybde
MAKSS Master i klinisk sykepleie med spesialisering
MAKI Master i kroppsøving og idrett
M2KEH Master i kultur- og språkfagenes didaktikk
MAMPAB Master i offentlig ledelse og styring - erfaringsbasert
MAMPA Master i offentlig ledelse og styring- dybdemaster
MAPED Master i pedagogikk
MMHCD Master i psykisk helse i et livsløpsperspektiv
MAMPSY Master i psykologi - spesialisering i miljøpsykologi
M2REALH Master i realfagenes didaktikk
MAREALB Master i realfagenes didaktikk, erfaringsbasert
MASPE Master i spesialpedagogikk
M2TOH Master i tilpasset opplæring
MAIDR Master i treningsfysiologi
MATBU Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier
M2ULED Master i utdanningsledelse
MØLDBD Master i økonomi og ledelse (siviløkonom)
MØLMH Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse i et tjenesteperspektiv
MAOK Master in Applied Ecology
MASPED Master of Special Education – Sustainability, inclusion and participation
M2NRBIOTEK Master's degree in Applied Biotechnology and Biomedical Sciences
MAMØL Master's Degree in Business Administration - Business Analytics
M2SKDK Master's in Digital Communication and Culture
MATTE Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)
GRMERV Merverdiavgift for NKK-skolen
MOI Motiverende intervju
INNOVASJON Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren
NATOPP2 Naturoppsyn
K2NOR1813 Norsk 1 for 8.-13. trinn
V2NMFH Norsk fordypning
VUNOANE Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk
VUNOAE Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk
K2LSUVM Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne
GROBA Offentlige bærekraftige anskaffelser
VU2NOIS One-year study programme in Norwegian language and culture
GROLS Operativ kriseledelse, samhandling og kommunikasjon
GROLS Operativ kriseledelse, samhandling og kommunikasjon
GRPEDA Pedagogisk kompetanseutvikling
GRPEDA Pedagogisk kompetanseutvikling
PU1 Personalutvikling og ledelse
PT1BAS Personlig trener basis (høst 2024)
PERSONVERN Personvern - en grunnopplæring i personvernregelverk
PPUEH Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU
PROSJEKTOP Prosjektledelse
PROSJEKTOP Prosjektledelse
GRPOS Prosjektledelse i offentlig sektor
REGP Påbygging i regnskap og økonomirådgivning
BEREDSKAP Risiko, sårbarhet og beredskap
VUTOR Spesialisering innen trening og rehabilitering
DESPE Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering
VUSOP Spesialpedagogikk 1 for 8.-13.trinn
VUSOP2 Spesialpedagogikk 2 for 8.-13.trinn
VUSIB Spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende barnehagemiljø
VUSPERÅ Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid
SPRÅKLES Språk i spesialpedagogisk teori og praksis
VURUPS Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
ÅRPABU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
GRUVO Undervisning av voksne i grunnleggende ferdigheter
VUVEI Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage
K2VPBHG Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen
VUPRA Veilederutdanning for praksisveiledere i helse-, sosial- og velferdstjenesten
VEIL Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
GRKOMREG2 Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen
EOPSH Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse
GRFVR Videreutdanning i forvaltningsrett
VUMEV Videreutdanning i mentoring og veiledning
VUPROKO Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV
REH Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse
VUSOSP Videreutdanning i sosialpedagogikk, barne- og ungdomskunnskap
V2SPP Videreutdanning i spesialpedagogikk
BØK Årsstudium i bedriftsøkonomi
BØKS Årsstudium i bedriftsøkonomi
VUE2 Årsstudium i engelsk
ÅRFIL Årsstudium i filosofi
ÅRIDR Årsstudium i idrett
ÅRINTHIS Årsstudium i internasjonale studier
JAFINA6 Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning
ÅRJOR Årsstudium i jordbruk
ÅRJOB Årsstudium i jordbruk - nettbasert
ÅRJOB Årsstudium i jordbruk - nettbasert
ÅRKOM Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning
KRISEH Årsstudium i krisehåndtering
ÅRKROI Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag
MAHE Årsstudium i mat, ernæring og helse
ÅRMER Årsstudium i mat, ernæring og helse, heldigitalisert
ÅRMBP Årsstudium i Music Business and Production
VUM2 Årsstudium i musikk
VUN2 Årsstudium i norsk
VU2NOIS Årsstudium i norsk språk og kultur
OFFSTYRK Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi
ORGDS Årsstudium i organisasjon og ledelse
ORGDR Årsstudium i organisasjon og ledelse
ORGH Årsstudium i organisasjon og ledelse
ÅRPED Årsstudium i pedagogikk
VUSF2 Årsstudium i samfunnsfag
ÅRSPP Årsstudium i spillpedagogikk
ØLANED Årsstudium i økologisk landbruk
ÅRØADM Årsstudium i økonomi og administrasjon
AARPT Årsstudium Personlig Trener