00TB00F Byggesaken – for tekniske installasjoner
00TB00G Energi og miljø i bygg
00TB01A Realfaglige redskap
00TB01B Yrkesrettet kommunikasjon
00TB01F Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
00TB01G Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
00TB01I Hovedprosjekt
00TB02A Realfaglige redskap
00TB02B Yrkesrettet kommunikasjon
00TB02F Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
00TB02G Anleggsdrift m/faglig ledelse
00TB02I Hovedprosjektet
00TB03A Realfaglige redskap
00TB03B Yrkesrettet kommunikasjon
00TB03J Hovedprosjekt
00TB03K VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse
00TB03L Elektro og automasjon med faglig ledelse
00TD00D Datakommunikasjon og maskinvare
00TD00E Organisering og programmering
00TD02A Realfaglige redskap
00TD02B Yrkesrettet kommunikasjon
00TD02F Klient/serverdrift m/faglig ledelse
00TD02G IKT-nettverk m/faglig ledelse
00TD02I Hovedprosjekt
00TE00D Elektriske systemer
00TE00E Elektroniske systemer
00TE01A Realfaglige redskap
00TE01B Yrkesrettet kommunikasjon
00TE01F Energitekniske styresystemer/faglig ledelse
00TE01G Reguleringstekniske systemer/faglig ledelse
00TE01I Hovedprosjekt
00TE13A Realfaglige redskap
00TE13B Yrkesrettet kommunikasjon
00TE13H Hovedprosjekt
00TE13I Installasjonssystemer og automatiserte systemer/faglig ledelse
00TE13J Elektrisk kraftproduksjon og -distribusjon m/faglig ledelse
00TE13K Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom)/faglig ledelse
00TI00A PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt)
00TI02B BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering)
00TT00K Prosjekt- og kvalitetsledelse
00TT03A Realfaglige redskap
00TT03B Yrkesrettet kommunikasjon
00TT03H Hovedprosjekt
00TT05A Realfaglige redskap
00TT05B Yrkesrettet kommunikasjon
00TT05G Hovedprosjekt
00TT56A Realfaglige redskap
00TT56B Yrkesrettet kommunikasjon
00TX00A LØM-emnet
20AL01C Organisasjon og ledelse
20AL01J Forretningsplan og innovasjon
20AL01K Økonomistyring
20AL01L Markedsføring
20AL01M Logistikk
20AL01Z Hovedprosjekt
20HH50F Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag
20HH50G Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
20HH50H Demens og psykiatriske lidelser
20HH50I Organisering, system og ledelse
20HH50J Hovedprosjekt
20HH50K Praksis
20HH51F Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag
20HH51H Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
20HH51I Organisering, system og ledelse
20HH51J Hovedprosjekt
20HH51K Praksis
20HH54A Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag
20HH54B Utviklingshemming
20HH54C Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
20HH54D Organisasjon, system og ledelse
20HH54E Hovedprosjekt
20HH54F Praksis
20HH75A Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
20HH75B Palliasjon
20HH75C Sykdommer og behandlingsformer til alvorlig syke og døende
20HH75D Palliative tjenestetilbud, organisering og forløp
20HH75E Praksis
20HH75F Hovedprosjekt
20HH76A Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
20HH76B Forståelse av rehabiliteringsprosessen
20HH76C Rehabilitering og hverdagsmestring
20HH76D Organisasjon, system og ledelse
20HH76E Hovedprosjekt
20HH76F Praksis
20HH80A Brukerens behov og premisser
20HH80B Teknologi-forståelse og anvendelse
20HH80C Helseteknologi i praksis
20HH81A Veileders rolle og oppgaver
20HH81B Veiledning i praksis
20HH81C Samarbeid og gruppeprosesser
20HH82A Videreutdanning i ammeveiledning
20PS09D Hovedprosjekt
20PS09E Tilsyn, kvalitetsarbeid og kvalitetsforståelse
20PS09F Kommunikasjon
20PS09G Kvalitetsledelse og dokumentasjon i verdikjeden
20PS14A Innføring i dyreassisterte aktiviteter
20PS14B Helse og mestring
20PS14C Dyr som medhjelper
20PS14D Arena og ledelse av tilbudet
20PS14E Hovedprosjekt
20TB00A Realfaglige redskap
20TB00B Yrkesrettet kommunikasjon
20TB00C Samordnet byggeprosess
20TB00D Byggesaken
20TB01M Lokal tilpassing/spesialisering med faglig ledelse
20TB02V Lokal tilpassing/spesialiseringsemne
20TB03R Lokal tilpassing/ VVS-spesialisering med faglig ledelse
20TB05A Bygningsvern
20TB05B Bygningsfysikk
20TB05C Tverrfaglig tradisjonell materiallære
20TB05D Tradisjonelle konstruksjoner i tre og mur
20TB05E Prosjekt med sjølvalgt tema
20TB08I Byggesaken
20TB08P Hovedprosjekt
20TB08R Utvikling og forvaltning av eiendommer
20TB08S Yrkesrettet kommunikasjon 2
20TB08U Bedriftsledelse
20TB08V Eiendomsdrift
20TB10A Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
20TB10B Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
20TB10C Lokal tilpassing/spesialisering med faglig ledelse
20TB10M Hovedprosjekt
20TB55B Energi og miljø i bygg
20TB55D Byggeteknikk og utvendige anlegg
20TB55J Tekniske installasjoner i bygg
20TB55K Kommunikasjon og ledelse 1
20TB55N Administrativ FDV
20TB59A Tverrfaglig materiallære og bearbeiding
20TB59B Energiøkonomisering og miljø
20TB59C Restaurering og reparasjoner i tre
20TB62A Realfaglige redskap
20TB62B Yrkesrettet kommunikasjon
20TB62C Bedriftsledelse
20TB62D Bransjelære
20TB62E Kommunalteknikk 1
20TB62F FDV og KS/HMS
20TB62G Vannforsyning
20TB62H Avløpsteknikk
20TB62I Hydraulikk og pumper
20TB62J Kommunalteknikk 2
20TB62K Hovedprosjekt
20TD02V Lokal tilpassing/spesialiseringsemne
20TE01V Lokal tilpassing/spesialiseringsemne
20TE13L Lokal tilpassing elektriske installasjoner og -energianlegg/faglig ledelse
20TT05O Innføring i konstruksjon
20TT05R Innføring i elektroteknikk
20TT05S Materialkunnskap og industriell produksjon
20TT05T Lean, logistikk og SCM mot produksjon og servicelogistikk
20TT05U Produktutvikling og konstruksjon
20TT05W Industriell digitalisering
20TT55N Supply Chain Management
20TT55O Innkjøp, salg og forhandlinger
20TT55P Spedisjon
20TT56G Prosjekt- og kvalitetsledelse
20TT56I Hovedprosjekt
20TT66A Bærekraft i forsyningskjeden
20TT66B Innkjøp - digitalisering og bærekraft
20TT66C Verdikjeden- digitalisering og automasjon
20TT68B Hydraulikk
20TT72B Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast
20TT72C Smart og grunnleggende vedlikehold
20TT72D Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien
20TT72E Logistikkstyring og - ledelse (SCM)