00HH07A Grunnleggende kunnskap om helse- og sosialfaglig arbeid
00HH14A Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
00TB00D Samordnet byggeprosess
00TB00E Byggesaken
00TB01A Realfaglige redskap
00TB01B Yrkesrettet kommunikasjon
00TB03B Yrkesrettet kommunikasjon
00TE00D - Nett Elektriske systemer
00TE00D Elektriske systemer
00TE03H Hovedprosjekt
00TE13A-Nett Realfaglige redskap
00TE13B Yrkesrettet kommunikasjon
00TE13B-Nett Yrkesrettet kommunikasjon
00TI00A Grunnlagsemne PSI (Prosess, samhandling og informasjonsflyt)
00TI02B Fordypningsemne BIM-K (Bygningsinformasjonsmodellering – konstruksjon)
00TM05A Navigering
00TM05C Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
00TM05F Maritim engelsk
00TM05G Fysikk
00TM05H Matematikk
00TM05I Norsk kommunikasjon
00TM06A Maskineri
00TM06B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner
00TM06C Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
00TM06D Vedlikehold og reparasjoner
00TM06E Skipsteknikk og skipets stabilitet
00TM06F Maritim engelsk
00TM06G Fysikk
00TM06H Matematikk
00TM06I Norsk kommunikasjon
00TT00L Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon
00TT00L Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon - slettes
00TT04B Yrkesrettet kommunikasjon
00TT06B Yrkesrettet kommunikasjon
00TX00A LØM
40AL04A Veileders roller og oppgaver - sted
40AL04A Veileders roller og oppgaver - nett
40AL04B Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon - nett
40AL04B Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon - sted
40HH63A Innføring i velferdsteknologi
40HH63B Personsentrert velferdsteknologi