00HH07A Grunnleggende kunnskap om helse- og sosialfaglig arbeid
00HH14D Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
00TB00D - Lyngdal Samordnet byggeprosess
00TB00D Samordnet byggeprosess
00TB00E - Lyngdal Byggesaken
00TB00E Byggesaken
00TB00F Byggesaken – for tekniske installasjoner
00TB00G Energi og miljø i bygg
00TB01A - Lyngdal Realfaglige redskap
00TB01A Realfaglige redskap
00TB01B Yrkesrettet kommunikasjon
00TB03A Realfaglige redskap
00TB03B Yrkesrettet kommunikasjon
00TB03K VVS-prosjektering og systemforståelse med faglig ledelse
00TB03L Elektro og automatisering med faglig ledelse
00TE00D - Lyngdal Elektriske systemer
00TE00D Elektriske systemer
00TE00E - Deltid Elektroniske systemer
00TE00E - Nett Elektroniske systemer
00TE00E Elektroniske systemer
00TE01F Energitekniske styringssystemer
00TE01G Reguleringstekniske systemer med faglig ledelse
00TE13A Realfaglige redskap
00TE13A-Lyngdal Realfaglige redskap
00TE13A-Lyngdal Realfaglige redskap
00TE13B Yrkesrettet kommunikasjon
00TE13I Installasjonssystemer og automatiserte systemer med faglig ledelse
00TE13I-Nett Installasjonssystemer og automatiserte systemer med faglig ledelse
00TE13J Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon med faglig ledelse
00TE13J-Nett Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon med faglig ledelse
00TE13K Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM) med faglig ledelse
00TE13K-Nett Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse
00TE13L Elektriske installasjoner og elenergianlegg med faglig ledelse
00TE13L-Nett Elektriske installasjoner og elenergianlegg med faglig ledelse
00TI00A - nett Grunnlagsemne PSI (Prosess, samhandling og informasjonsflyt)
00TI02B - nett Fordypningsemne BIM-K (Bygningsinformasjonsmodellering – konstruksjon)
00TM05A Navigering
00TM05C Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
00TM05F Maritim engelsk
00TM05G Fysikk
00TM05H Matematikk
00TM05I Norsk kommunikasjon
00TM06A Maskineri
00TM06B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner
00TM06C Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord
00TM06D Vedlikehold og reparasjoner
00TM06E Skipsteknikk og skipets stabilitet
00TM06F Maritim engelsk
00TM06G Fysikk
00TM06H Matematikk
00TM06I Norsk kommunikasjon
00TT00K Prosjekt- og kvalitetsledelse
00TT00L Innledende konstruksjon og dokumentasjon
00TT00M Materialkunnskap
00TT04A Realfaglige redskap
00TT04B Yrkesrettet kommunikasjon
00TT04G Energiteknikk med faglig ledelse
00TT04H Produktutvikling og konstruksjon med faglig ledelse
00TT06B Yrkesrettet kommunikasjon
00TT06C Energiteknikk med faglig ledelse
00TT06D Mekatronikkstyring og -regulering med faglig ledelse
00TT06E Mekatronikk design og –produksjon med faglig ledelse
00TX00A - Deltid LØM
00TX00A LØM
00TX00A Nett LØM
40HH09D Planlegging og organisering av miljøtiltak
40HH63A Innføring i velferdsteknologi
40HH63B Personsentrert velferdsteknologi
40TB03K Fordypning i prosjektering
40TE01K Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse
40TE01M Forbedringsarbeid/LEAN
40TK50E Hovedprosjekt
45TT04G Strukturberegning, Hydraulikk, DAK, Vedlikehold
45TT06K DAK, Hydraulikk, Måleteknikk