PRAKSIS Studentveiledning i praksis

Studentveiledning i praksis

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiemodeller
Studentveiledning i praksis
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
7.57.5

Læringsutbytte

Tema i studiet:

 • Praksis som læringsarena og læringsform
 • Veiledning - teori og praksis.
 • Studentveiledning - kompetanse og kvalitet.

 

Etter gjennomført studie skal studentene:

 • Ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, tilnærminger og metoder relatert til praksisveiledning av studenter
 • Kunne omsette og anvende kunnskap om veiledning av studenter for å fremme kvalitet og relevans i praksisstudiene
 • Kunne identifisere og reflektere over faglige utfordringer knyttet til kvalifisering av studenter til framtidig profesjonsutøving

Studiet gjennomføres i tråd med UHRs Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetanse-vurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene

Målgruppe

- Er du, som oss, opptatt av praksis i profesjonsutdanningene?

- Vil du samarbeide med oss om kvalifisering av dyktige fagfolk for framtida?

 

Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet - inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene (Bachelor i Barnevern, Sosialt arbeid og Vernepleie) til praksisveilederstudiet.

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene. 

Studiet går over 6 måneder. Det er 3 obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Pensum er på ca 1000 sider.

Samlingene avholdes på trivelige Honne konferansesenter på Biri http://www.honne.no/. Høgskolen dekker opphold med overnatting og måltider på samlingene. Det må påregnes kostnader til semesteravgift, pensumbøker og reiser.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

innenfor barnevern, sosionom eller vernepleie. Annen utdanning kan godkjennes etter vurdering.

Søkerne skal være aktuelle som praksisveiledere for BSV-utdanningene ved Høgskolen i Innlandet. Søkeres arbeidssted bør ha student i praksis i løpet av studieåret.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Vurderingsformer

Studiet har mappeeksamen som eksamensform.

I mappa inngår:

•        Loggskriving fra egen veiledningspraksis

•        Deltakelse på samlinger og i veiledningsgrupper

•        Faglig gruppepresentasjon på samling 3

•        Individuelt refleksjonsnotat over egen praksisveiledning

Samlet mappe vurderes til bestått/ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning