KARRI Karriereveiledning

Karriereveiledning

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiemodeller

Læringsutbytte

Studiet er utviklet som en halvårsenhet på 30 studiepoeng, som bygger på 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende. Det gjennomføres som deltidsstudium over et år med fire studiesamlinger samt mellomperioder med arbeid individuelt. Videre er det tilrettelagt et nettbasert læringsmiljø som fungerer som informasjons- og formidlingsbase, samtidig som det vil supplere de fysiske møtene på samlinger som kommunikasjonsforum. Studiet startet opp i 2004 og har vært under kontinuerlig evaluering og revidering.

Studiet er organisert i tre temaer:

 • Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring
 • Å veilede – prosesser og arbeidsmåter
 • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv
Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • karriereveiledningens utvikling på individ- og samfunnsnivå
 • ulike fagretninger og tradisjoner innen karriereveiledning
Ferdigheter

Studenten har:

 • innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger 
 • evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning i utviklingen av karriereveiledningstjenester på egen arbeidsplass.
 • evne å se sin rolle som karriereveileder i en kulturell sammenheng og delta i et tverrfaglig samarbeid rundt karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

og minst ett års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller realsjonsarbeid

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning