ÅRIDR Årsstudium i idrett

Årsstudium i idrett

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiemodeller
Årsstudium i idrett (Høst 2024)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
55
O
10
O
7.57.5
O
7.57.5
O
10

Læringsutbytte

Årsstudium i idrett er et tverrfaglig studium innen idrettsvitenskap. Ved fullført studium skal studenten ha tilegnet seg kunnskap om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og betydningen av fysisk aktivitet og idrett for individet. Kroppens oppbygning og funksjon i hvile og aktivitet er sentralt. Studentene skal videre ha tilegnet seg ferdigheter innen instruksjon og tilrettelegging for læring i ulike idrettsaktiviteter.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli lagt opp til en blanding av teoretisk undervisning og praktisk arbeid i ulike idrettsaktiviteter, individuelt og i grupper. Dette vil variere fra emne til emne.

Målgruppe

Studiet passer for deg som liker å være fysisk aktiv og som kunne tenke deg en utdanning innenfor fagområdet, eller ønsker å ta studiet som et supplement til tidligere eller kommende utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Krav om politiattest
Annet studie der studenten kan komme i kontakt med mindreårige i klinisk undervisning eller praksisstudier (PBOA)
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet vil kunne inngå som første året på bachelor i idrett ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer og i andre bachelorgrader ved utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet.

Studiet er bygget opp av både teoretiske og praktiske emner. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på Bachelor i idrett, søker samordna opptak og får ved opptak fritak for første studieår. Det er også mulig å kombinere dette årsstudiet med andre bachelorstudier.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høy kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Vurderingsformer

Se under det enkelte emne.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap