Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

BAV4004 Vitenskapelig tenkning, argumentasjon og akademisk skriving

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Fordypning i selvvalgt forskningstema
 • Øvelse i selvstendig forskningsarbeid
 • Utforming og avgrensning av kunnskapsinteresse
 • Arbeid med vitenskapelig sjanger og fremstilling
 • Systematisk søk etter relevant litteratur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har inngående kunnskap om ulike formidlingstradisjoner av forskning.
 • Har avansert kunnskap om hva som ligger i begrepene kunnskapsstatus, akademisk skriving og argumentasjon.
Ferdigheter

Studenten

 • Kan reflektere over ulike kunnskapstradisjoner, og kritisk vurdere betydningen for forskning innen eget fagfelt
 • Kan samle og dokumentere oversikter over kunnskapsfronten innen tema relevant for eget fagfelt
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan presentere, granske og drøfte eget og andres arbeid i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
 • Kan planlegge og gjennomføre et systematisk og selvstendig faglig utviklingsarbeid relevant for eget fagfelt
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Oppgaveskriving
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Selvstudium
Arbeidskrav
 • Ett skriftlig individuelt arbeidskrav
 • Ett skriftlig arbeidskrav i gruppe
 • 75% deltakelse på undervisning og seminar
Vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer over 14 dager. Eksamen vurderes til bestått eller ikke bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Gruppe/Individuell
14 Dag(er)
 • Alle
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning