BAV4004 Vitenskapelig tenkning, argumentasjon og akademisk skriving

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Akademisk skriving og argumentasjon
 • Forskningsprosess
 • Kunnskapsstatus
 • Søk og databaser
 • Vurdere ulike skriftlige arbeider herunder vitenskapelige artikler
 • Forskningsetikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har inngående kunnskap om vitenskapelig tenkning og forskningsprosesser
 • Har avansert kunnskap om kriterier for vurdering av kvalitet i vitenskapelige artikler
 • Har inngående kunnskap om prinsipper for akademisk argumentasjon og skriving
 • Har inngående forståelse for og innsikt i et selvvalgt vitenskapsteoretisk tema relevant for sitt fagfelt
Ferdigheter

Studenten

 • Kan reflektere over ulike kunnskapstradisjoner, og kritisk vurdere betydningen for forskning innen eget fagfelt
 • Kan samle og dokumentere oversikter over kunnskapsfronten innen tema relevant for eget fagfelt
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan presentere, granske og drøfte eget og andres arbeid i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
 • Kan planlegge og gjennomføre et systematisk og selvstendig faglig utviklingsarbeid relevant for eget fagfelt
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Oppgaveskriving
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Selvstudium
Arbeidskrav
 • Ett skriftlig individuelt arbeidskrav
 • Ett skriftlig arbeidskrav i gruppe
Vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 2-3 personer over 4 uker. Den kan også gjennomføres individuelt etter vurdering. Eksamen vurderes til bestått ikke bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Gruppe (2 - 3)
4 Uke(r)
 • Alle
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning