6JB295 Rapport og analyse

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Prosessen fra nysgjerrige spørsmål til publiserte fagfellevurderte rapporter – hva er forskning?
 • Strukturen i en vitenskapelig rapport og krav til denne
 • Skriveprosessen, hvordan skrive godt?
 • Bruk av bibliotek og søkemotorer for å finne litteratur (Bibsys Ask, ISI etc)
 • Informasjonskompetanse – plagiering og bruk av referanser (gjennomføres i samarbeid med bibliotektjenesten)
 • Hva er juks i forskningen? Etiske problemstillinger
 • Bruk av Word som tekstbehandlingsverktøy for å skrive rapporter
 • Bruk av Excel som regneark, database, statistikkprogram og verktøy for å lage figurer
 • Enkle statistiske tester (T-test og regresjonsanalyse) og presentasjon av disse (tekst, figurer, tabeller)
 • Tolke resultater og diskutere disse i lys av relevant litteratur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving
Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter basert på IMRaD-standarden. Herunder finne frem til relevant litteratur og referere til denne, formulere problemstillinger, utføre enkle statistiske analyser og tolke resultatene, samt diskutere disse i forhold til relevant litteratur
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i generelle vitenskapelige prosesser
Arbeids- og undervisningsformer
 • Klasseromsundervisning
 • Seminarer
 • Videoleksjoner
 • Gruppearbeid
 • Øvinger

Emnet er praktisk rettet ved at det i stor grad anvendes relevante eksempler for å belyse ulike matematiske og statistiske metoder. Det benyttes en læringssti bestående av fire deler som leder frem mot innleveringsoppgaven.

Arbeidskrav
 • Quiz i informasjonskompetanse med 80% riktig besvarelse
 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave
Vurdering
 • 48 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen hvor kandidaten utarbeider en rapport basert på et utlevert datasett. Vurderes til bestått /ikke bestått.
Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Individuell
48 Time(r)
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
AGR1104N Rapport og analyse
7,5
6EV198 Rapport og analyse
7,5
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag