48AEERNÆR1 Ernæring, helse og kostholdsveiledning

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
  • Forkunnskapskrav

   ingen spesielle

Emnets innhold
 • Makro- og mikronæringsstoffer
 • Energimetabolismen
 • Fordøyelse og fordøyelsesorganer
 • Nordiske anbefalinger (NNR)
 • Kosthold i henhold til næringsstoffanbefalinger
 • Kosthold i ulike livsfaser
 • Overfølsomhetsreaksjoner
 • Livsstilssykdommer
 • Kosthold i forhold til fysisk aktivitet
 • Antropometriske målinger
 • Mattrygghet
 • Matvarekunnskap
 • Matvarenes mikrobiologi
 • Motedietter
 • Kildekritikk og litteratursøk

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om makro- og mikronæringsstoffer
 • har kunnskap om hvordan kroppen omdanner maten til energi (ATP)
 • har kunnskap om fordøyelsessystemet anatomi og funksjon
 • har kunnskap om kroppens næringsbehov opp mot offisielle anbefalinger
 • har kunnskap om metoder og begreper innen epidemiologisk forsking
 • har kunnskap om livsstilssykdommer og kostholdets betydning for utviklingen av disse
 • har kunnskap om ernæringsbehovet i ulike livsfaser
 • har kunnskap om vanlige intoleranser og allergier
 • har kunnskap om ulike varianter av forstyrret spiseatferd
 • har kunnskap om vanlige motedietter
 • har kunnskap om ernæringens betydning i forbindelse med fysisk aktivitet
 • har kunnskap om mathygiene og matvarenes mikrobiologi
Ferdigheter

Studenten

 • kan beregne energiforbruk og energibehov med utgangspunkt i ulike aktivitetsnivåer
 • kan vurdere og drøfte artikler og utsagn, samt utviske kildekritikk
Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå næringsstoffenes betydning for opprettholdelse av normale kroppslige funksjoner

og inneha kunnskapen til å optimalisere og tilrettelegge kostholdet til enkeltindivider og grupper

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som videoforelesninger, direktestrømming, interaktive oppgaver, instruksjonsfilmer, videodemonstrasjoner, selvstudium og quizoppgaver.

Arbeidskrav
 • 3 quizoppgaver (tidsbegrenset digital prøve med 80% riktige svar)
 • Test i informasjons- og kildekompetanse (80% riktige svar)
Vurdering

6 timers individuell hjemmeeksamen som vurderes med graderte karakter fra A-F, der E er laveste beståtte karakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
6 Time(r)
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
48ERNÆR1 Ernæring, helse og kostholdsveiledning
15
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap