00TT06E EITKMEK Mekatronikkdesign og -produksjon m/ faglig ledelse

00TT06E EITKMEK Mekatronikkdesign og -produksjon m/ faglig ledelse

Emnekode
00TT06E EITKMEK
Studieprogram
Mekatronikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
15
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Introduksjon

Temaer:

Nyskaping, designteknikk og produksjon

Design ved hjelp av dataassistert konstruksjon

Design (analogteknikk, digitalteknikk og mikroelektronikk)

Emnets innhold

Nyskapning, designteknikk og produksjon  

 • Utvikling av elektromekaniske produkter og løsninger 
 • Produksjon av elektromekaniske produkter
 • Dokumentasjon av elektroniske kretser

 

Design DAK  

 • DAK elektrisk konstruksjon 
 • 3D-modellering 
 • Tegningsutlegg  

 

Design (analogteknikk, digitalteknikk og mikrokontroller)  

 • Software og hardware design 
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om begreper brukt om mekatronikk design og produksjon
 • har kunnskap om betydningen av god design i utvikling av mekatronikkprodukter
 • har kunnskap om analoge og digitale elektronikk komponenter og deres anvendelser, samt metoder for konstruksjon av sammensatte kretser
 • har kunnskap om mikroelektronikk og gjeldende prinsipper for hvordan CPU-er og mikrokontrollere fungerer
 • har kunnskap om bruk av dataassistert konstruksjon
 • har kunnskap om normerte metoder for angivelse av nødvendige tekniske opplysninger på utarbeidet konstruksjonsunderlag
 • har kunnskap om verifisering av mekatronikk konstruksjoner gjennom simulering og prototypebygging
 • kan oppdatere sin kunnskap om mekatronikk styring og regulering
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen mekatronikk design og produksjons fagområde                                           
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av komponenter og konstruksjonstekniske valg
 • kan reflektere over faglig utførelse innen mekatronikk design og produksjon fagområde og justere denne under veiledning
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innen mekatronikk, design og produksjons fagområde og iverksette korrigerende tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre konstruksjons- og programmeringstekniske arbeidsoppgaver og prosjekter, alene eller som deltaker i gruppe, og kan utføre dette arbeidet etter virksomhetens eller bransjens behov
 • kan utføre arbeid etter kundens ønsker og myndigheters krav og virksomhetens eller bransjens behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom å delta i dialog med leverandører og kunder i forbindelse med mekatronikk design og produksjon fagområde
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor mekatronikk design og produksjon fagområde og delta i diskusjoner om sikker, økonomisk og miljøvennlig praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv rapportering om eventuelle hendelser
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.