GRSKY Skyutvikling

Skyutvikling

  • Studiepoeng
   23
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger
Introduksjon

For å lykkes i dagens hurtigskiftende digitale samfunn kreves det at individer kontinuerlig er oppdaterte på nye konsepter og teknologi. Uavhengig av sektor eller fagfelt, er hver og en av oss en del av et større dynamisk system som stadig endrer seg. Dette legger et stort press på både bedrifter og enkeltpersoner for å holde seg oppdaterte, forberede og rigge sin virksomhet og aktiviteter for fremtiden.

En skyutvikler er en spesialisert programvareingeniør som designer, utvikler og forvalter applikasjoner og tjenester som kjører på skyinfrastruktur. I motsetning til tradisjonell programvare som kjører på lokale datamaskiner eller servere, opererer skybaserte applikasjoner på eksterne servere som tilgjengeliggjøres over internett. Dette tillater større fleksibilitet, skalérbarhet og effektivitet til reduserte kostnader som også er hvorfor flere og flere selskaper velger å jobbe skybasert.

Med inntreden av nye teknologi som skytjenester og skylagring er det et behov for forståelse og økt kunnskap, for å unngå at teknologi og digitalisering blir en hindring eller trussel for å opprettholde virksomheten. Målet med denne utdanning er å gi kandidatene kunnskapen og perspektivet de trenger for å kunne tilpasse seg og dra nytte av et stadig skiftende digitalt miljø.

Studiets oppbygging og innhold

Utdanningen består av 1 forkurs i matematikk og 5 emner som totalt gir 23 studiepoeng.

 

Emne

Studiepoeng

Varighet - undervisningsformer

Matematikk forkurs

0

En to-dagers fysisk samling, to nettsamlinger a 2 timer og individuell digital veiledning

Arbeidsmengde for student: ca 50 timer

Algoritmer og datastrukturer

5

En to-dagers fysisk samling, en endags fysisk samling, to nettsamlinger a 3 timer og individuell digital veiledning

Arbeidsmengde for student: ca 125 timer

Skytjenester, mikrotjenester, containers

5

En to-dagers fysisk samling, en endags fysisk samling, to nettsamlinger a 3 timer og individuell digital veiledning

Arbeidsmengde for student: ca 125 timer

Lagringsløsninger

5

En to-dagers fysisk samling, en endags fysisk samling, to nettsamlinger a 3 timer og individuell digital veiledning

Arbeidsmengde for student: ca 125 timer

Dataflyt

5

En to-dagers fysisk samling, en endags fysisk samling, to nettsamlinger a 3 timer og individuell digital veiledning.

Arbeidsmengde for student: ca 125 timer

Grafisk brukergrensesnitt design og universell tilrettelegging

3

En endags fysisk samling, to nettsamlinger på 3 timer og individuell veiledning.

Arbeidsmengde for student: 75 timer

Totalt:

23

 

 

Studiemodeller
Skyutvikling
Bakgrunn for studiet

Utdanningen gir grunnleggende programmeringskompetanse, knyttet opp mot tilhørende nødvendig matematikkforståelse for å kunne utvikle for skytjenester, hvordan man selv kan utvikle for skytjenester og hvordan bruke det i dagens strukturer.

For programmering er det nyttig å ha matematikkferdigheter på nivå med R1 fra videregående. For de som trenger oppfriskning i mattekunnskap eller mangler tidligere matematikkundervisning tilsvarende R1 i dagens videregående skole, tilbys et forkurs i matematikk før man begynner på selve emnene i utdanningen.

Emnene i studiet bygger på hverandre. Første emne begynner med en gjennomgang og innføring i teori og praktiske øvelser i Algoritmer og datastrukturer.  Andre emne går gjennom dagens skytjenester, hvilke mikrotjenester som finnes og containere som viktige elementer i digitale løsninger i Skytjenester, mikrotjenester og containere. Emne tre ser på de forskjellige skylagringstjenestene, struktur og bruksområder i Lagringsløsninger. Emne fire omhandler hvordan data flyter mellom forskjellige komponenter koblet mot skytjenester i Dataflyt og emne fem omhandler design av grafisk brukergrensesnitt og universell tilrettelegging i Grafisk brukergrensesnitt design og universell tilrettelegging.

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjoner har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til forskjellige type skytjenester og deres bruksområder
 • har kunnskap om utvikling for forskjellige skytjenester
 • kjenner til nødvendig matematikkteori for å kunne programmere for skytjenester
 • har kunnskap om grafisk brukergrensesnitt design og kjenner til gjeldene regler for universell utforming
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan beherske og anvende nødvendig matematikk for å programmere for skytjenester
 • kan reflektere over tilgjengelig skytjenester og vurdere bruksområder og muligheter
 • kan finne nødvendig skytjenesteløsning for å løse forskjellige behov
 • kan programmere
 • kan designe og kvalitetssjekke grafiske brukergrensesnitt for universell utforming
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge utviklingen og utvikle løsninger for å snakke med gjeldene skytjenester
 • har innsikt i forskjellige type skytjenester og deres bruksområder
 • har innsikt i design av grafisk brukergrensesnitt og kan sjekke mot gjeldene regelverk for universal utforming
 • kan formidle design og løsningsvalg knyttet opp mot bruk av forskjellige type skytjenester
Arbeids- og undervisningsformer

Utdanningen foregår via en blanding av samlingsbasert læringsaktiviteter, webinarer, praktiske øvelser og selvstudie med videoforelesninger og digitalt læringsmateriell.

 Utdanningen har en praktisk tilnærming, med betydelig vekt på problemløsning, og det inneholder individuelt modularbeid for trening og læring. Læringsplattformen legger også til rette for samarbeid, diskusjon og deling. Emnene er delt inn i moduler, som adresserer et spesifikt domene. Hver modul starter med en introduksjon, som presenterer emnet og læringsutbyttet, etterfulgt av en rekke læringsressurser som inkluderer praktiske eksempler, læringsleksjoner og oppgaver. Alle moduler er praktisk orientert hvor forskjellige moduloppgaver forbereder studenten på emnenes avsluttende eksamener, om studenten ønsker studiepoeng. Alle moduloppgaver gjennomgås sammen med veileder, hvor studenten får muntlig tilbakemelding på gjennomføringen.

Fagfokuserte videoer og øvelser for forståelse av de forskjellige temaene er tilgjengelige på læringsplattformen.

 

Utstyr- og programvarekrav

Det er forventet at hver student stiller med egen internett-klar bærbare datamaskin med ferdiginstallert ordinære tekstbehandlingsverktøy og nettleser. Informasjon om annen nødvendig programvare vil bli gitt i tilknytning til de forskjellige modulene der det er behov.

Målgruppe

Hovedmålgruppen vil være rettet mot ansatte i privat og offentlig virksomhet som utvikler og implementerer digitale verktøy i virksomheten.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Studiet krever generell studiekompetanse + 2 års arbeidserfaring.

Et alternativ til generelle studiekompetanse er vurdering av realkompetanse (formell, uformell og ikke-formell). Da må søkeren være 25 år eller eldre og ha minst fem års arbeidserfaring.

 

Studiet har opptak én gang i året via lokalt opptak. Se http://inn.no for detaljer om opptaksdato og oppstart per år.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen vil gi innsikt og forståelse av hvordan skytjenester fungerer, hvordan utvikle for det, og hvilket potensiale det kan ha for bedrifter hvis det brukes riktig.

En skyutvikler kan jobbe med et bredt spekter av teknologier og prosjekter, fra å utvikle og implementere skybaserte applikasjoner til migrering av eksisterende systemer til skyen. De spiller en nøkkelrolle i å designe skyinfrastruktur og arkitektur, samtidig som de sikrer at systemene er sikre og i samsvar med gjeldende regelverk. Videre kan skyutviklere bidra til automatisering og effektivisering av utviklingsprosesser gjennom DevOps-praksiser, samt utvikle løsninger for dataanalyse og håndtering av store datamengder.

Kompetansen til en skyutvikler er også verdifull for bedrifter som søker rådgivning om hvordan best å utnytte skyteknologi. Utdanningen har derfor også fokus på å bygge en dypere forståelse som igjen gir kandidaten en "bestillingskompetanse" som er en stor fordel for ethvert selskap i utviklingsprosesser for bedre anbud, deltakelse og innflytelse på det endelige resultatet og utbyttet.

Ettersom skyteknologi fortsetter å forme fremtiden for digital forretning, vil rollen som skyutvikler være avgjørende i mange sektorer.

Forskningsbasert undervisning

Programmet holdes oppdatert ved bruk av ny litteratur, forskning og metoder.

Utgifter

Studiet har en studieavgift på 45 000,- NOK, og hver student må betale semesteravgift per semester etter gjeldende sats. Studiet går over tre semester.

Vurderingsformer

Vurderingen er individuell og hvert emne er vurdert til bestått/ikke bestått med en avsluttende hjemmeeksamen, hvis studentene ønsker å avlegge studiepoeng for det enkelte emne.

Fakultet
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Institutt
Institutt for spillutdanninger - Spillskolen