FILMKOMP Filmmusikk-komposisjon

Filmmusikk-komposisjon

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet i filmusikk-komposisjon retter seg mot film- og TV-bransjen og skal gjøre komponister faglig kompetente til å komponere og produsere musikk til dokumentar og fiksjonsfilmer. Studiet gir grunnleggende innsikt i teknikker for å komponere musikk for film og fjernsyn, og gir også en historisk og teoretisk innføring i fagområdet. Studiet er et praktisk/teoretisk studium, som baserer seg på forelesninger og praktisk filmmusikk-komposisjon i nært samarbeid med fjernsynsstudenter på TV-skolen (Institutt for TV-utdanninger) og Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer. Studiet er forankret i TV-skolen, men med nært samarbeid med fagmiljøet på film- og fjernsynsvitenskap.

Studiet henvender seg i første rekke til komponister og musikere med ønske om å arbeide som filmkomponister. Det forutsettes høy faglig kompetanse og relevant utdannelse og erfaring. Da det ikke skal undervises i musikk ved studiet, forutsettes det at kandidatene innehar gode kunnskaper innen musikk-komposisjon og musikkteknologi. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to hovedemner:

 • Komposisjon for Film og Fjernsyn: Innføring i komposisjons-og produksjonsprosedyrer. Personlig oppfølging og veiledning.  Dette emnet går over to semester. Genreøvelser, tekniske øvelser, komponering av musikk til studentfilmer produsert ved Institutt for TV-utdanninger (TV-skolen) og den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet.
 • Filmmusikkestetikk: Analyse av musikk i film. Estetikk, dramaturgi, genre og filmmusikkhistorie.
 • Filmhistorie og analyse: Filmhistorie med hovedvekt på tendenser og strømninger i amerikansk og europeisk filmproduksjon.
Studiemodeller
Emneoversikt Filmmusikk-komposisjon
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
Emneoversikt Filmmusikk-komposisjon - Høst 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
15
O
15

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om musikkens og lydens funksjon i film
 • har kunnskaper om film og filmdramaturgi
 • kjenner filmmusikkens historie og estetikk
 • kan identifisere forskjellige epoker og genre, og identifisere forskjellige epoker og genre  i amerikansk og europeisk film og filmmusikk
 • har grunnleggende kunnskaper om de grunnleggende prinsippene for å komponere musikk til filmatiske uttrykk
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere film med hensyn til bruk av musikk og lyd
 • kan anvende sine kunnskaper til å komponere musikk til filmer innen forskjellige filmatiske og musikalske genre og levere ferdig produsert musikk til film
 • kan anvende sine kunnskaper ifht. produksjonsprosedyrer og lovverk i film og filmmusikkproduksjon
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og sin kompetanse innen filmmusikk-komposisjon, filmmusikkredigering, musikkproduksjon og dramaturgi
 • kan kommunisere faglige problemstillinger og konklusjoner innen filmmusikkfaget
 • kan bidra til nytenking innen prosesser som bl.a. fører fram til et  særegent Norsk filmmusikksuttrykk

 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av workshops og personlig veiledning i praktisk filmmusikk-komposisjon og forelesninger i teorifag.

Studiet er planlagt som en deltidsstudium over ett år og slik velegnet for komponister og musikere som er i arbeid. Det legges opp til totalt 9 samlinger: 4 i høstsemesteret og 5 i vårsemesteret. 

Målgruppe

Studiet i Filmusikk-komposisjon retter seg mot film- og TV-bransjen og skal gjøre komponister faglig kompetente til å komponere og produsere musikk til fakta og flerkameraproduksjoner. Studiet gir grunnleggende innsikt i teknikker for å komponere musikk for film og fjernsyn, og gir også en historisk og teoretisk innføring i fagområdet. Studiet er et praktisk/teoretisk studium, som baserer seg på forelesninger og praktisk filmmusikk-komposisjon i nært samarbeid med fjernsynsstudenter på TV-skolen. Studiet er forankret i TV-skolen, men med nært samarbeid med fagmiljøet på Film-og fjernsynsvitenskap.

Studiet henvender seg i første rekke til komponister og musikere med ønske om å arbeide som filmkomponister. Det forutsettes høy faglig kompetanse og relevant utdannelse og erfaring. Da det ikke skal undervises i musikk ved studiet, forutsettes det at kandidatene innehar gode kunnskaper innen musikk-komposisjon og musikkteknologi. 

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Opptakskravet er 3-årig høgskoleutdanning i komposisjon. Søkere med musikkrelaterte fag vil også kunne bli vurdert. Søkere med 1-2 års høyere utdanning med relevant arbeidserfaring kan søke om opptak etter individuell vurdering.

Opptaket skjer på grunnlag av opplastede arbeider og intervju. Du må laste opp følgende dokumentasjon:

- En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.

- Vitnemål og attester.

- Et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.

- Prøver på arbeider med lenke for nedlasting av lyd og/eller film med maximal varíghet på totalt 15 minutter.

 -Passbilde

Utgifter

20.000,-

Vurderingsformer

Komposisjon for film og fjernsyn: Emnet avsluttes med eksamen som består av mappe-evaluering av tre praktiske arbeid, og en skriftlig refleksjon over eget arbeid. Arbeidet evalueres med bokstavkarakterer.

Filmmusikkestetikk, filmhistorie og analyse: Emnet avsluttes etter første semester med to hjemmeoppgaver som vurderes til bestått/ikke bestått. Det gis en samlet vurdering av arbeidene.

Fakultet
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Institutt
Institutt for TV-utdannninger - TV-skolen