Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

SPM2001 Ledelse i idrett

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2026 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   OLA1001 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv, og SPM1005 Idrett, kultur og samfunn. Anbefalte forkunnskaper er alle øvrige emner i førsteåret på Bachelor i Sport Managemnet og MLT2001 Event management.

Emnets innhold

Med utgangspunkt i grunnleggende ledelsesteori har dette emnet som mål å øke studentens teoretiske og praktiske forståelse om ledelse av idrettsorganisasjoner og arrangement. Emnet har både teoretiske og praktiske elementer, og det forutsettes deltakelse i et idrettsarrangement som en del av emnet.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • kan grunnleggende teori om ledelse og hva som kreves for å jobbe på ledernivå i ulike idrettsorganisasjoner
 • har kunnskap om strategisk og operativ ledelse i idretten
 • vet hvordan idrettsorganisasjoner kan ledes gjennom verdier
 • har kunnskap om begrepet styresett og metoder for å vurdere styresett i idrettsorganisasjoner
 • har kunnskap om maktstrukturene i nasjonal og internasjonal idrett
 • har kunnskap om ulike ledelsesutfordringer knyttet til kjønn, likestilling og mangfold
 • har kunnskap om ledelse av frivillige, inkludert rekruttering, motivering og relasjonsbygging
 • har kunnskap om omdømmebygging, mediehåndtering og krisekommunikasjon
Ferdigheter

Studenten

 • kan formulere relevante faglige og praktiske problemstillinger, og komme med faglig begrunnede løsninger innen organisasjon og ledelse av idrettsorganisasjoner
 • kan formidle kunnskap om og bidra med faglige innspill knyttet til arrangementsplanlegging og -gjennomføring
Generell kompetanse

Studenten

 • vil tilegne seg kompetanse som kreves for å jobbe på ledernivå i ulike idrettsorganisasjoner og arrangementer
 • blir i stand til å reflektere kritisk over sentrale tema innenfor fagområdet organisasjon og ledelse i idrett
 • vil tilegne seg erfaringer innen planlegging og gjennomføring av idrettsarrangement 
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesningene vil inneholder diskusjoner i mindre og større grupper med kortere presentasjoner i plenum. Noen forelesninger har gjesteforelesere fra praksisfeltet og det blir gjennomført besøk hos idrettsorganisasjoner i regionen.

Emnet har både en teoretisk og en praktisk tilnærming, og studentene skal gjennomføre en obligatorisk praksisperiode i tilknytning til et arrangement eller liknende. 

Arbeidskrav

Det forventes deltagelse i undervisningen, og som et arbeidskrav er det et  krav om oppmøte, og aktiv deltagelse på minimum 70% av undervisningen.

Praksisperioden omfatter obligatorisk deltagelse under planlegging og gjennomføring av et arrangement med et omfang på ca. 30 timer. Det vil være et større skriftlig individuelt arbeidskrav og mindre arbeidskrav knyttet til forelesningene.

 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
6 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
100
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring