OLA1015 Innovasjon og forretningsutvikling

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Emnets innhold

Innovasjonsevne anses for å være en av de sentrale forutsetningene for konkurranseevne, økonomisk vekst og velferd. Forretningsforståelse er viktig for at man skal kunne bidra til en organisasjon og lykkes i arbeidslivet. Emnet gir en bred innføring i innovasjon og forretningsforståelse. I tillegg inkluderer emnet kunnskap om praktisk anvendelse av innovasjon i ulike samfunnssektorer. Innovasjonsprosessen med vektlegging på forretningsmodellering er sentralt.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til innovasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling.
 • har kjennskap til innovasjon i forretningsmodeller.
 • har kjennskap til grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og sammenhengen mellom dem.

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til å anvende teoretisk kunnskap knyttet til innovasjon og forretningsutvikling.
 • har utviklet ferdigheter til å konkretisere ideer og omsette disse til nye forretningskonsepter.
 • har utviklet ferdigheter til å konkretisere ideer og omsette disse i handlinger.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sin kompetanse til å identifisere muligheter for innovasjon.
 • har kunnskap og praktisk kompetanse om innovasjon, forretningsutvikling og grunnleggende økonomi.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og praktiske workshops der det arbeides med konkrete eksempler.

Arbeidskrav

Det gis det 2-3 arbeidskrav. Ett arbeidskrav gjennomføres i gruppe i forbindelse med innovasjons-workshop. Antall og form på arbeidskrav spesifiseres nærmere ved undervisningsstart. Studentene må ha godkjent alle arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell ( - )
4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
100

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
OLA1010 Innføring i innovasjon og entreprenørskap
7,5

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for organisasjon, ledelse og styring