MUSA1004 Musikkformidling 2

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: Musikkformidling 1.

Emnets innhold
 • Fordypningsinstrument: undervisning i et valgt instrument
 • Gruppeundervisning i et akkordbasert instrument
 • Formidlingsforum
 • Kor
 • Praktisk arbeid med musikalsk, scenisk og pedagogisk formidling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om tekniske og arbeidsfysiologiske prinsipper for musikkformidling på et valgt fordypningsinstrument, og grunnleggende innsikt i hensiktsmessig stemmebruk og akkompagnement
 • har god kunnskap om ulike verktøy for musikkproduksjon og former for notasjon og anvisning av musikk, og kan bruke det som støtte i eget arbeid med musikk
 • har bred kunnskap om relevant repertoar og andre kilder for aktuelle instrumenter og grupper
Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere og diskutere håndverksmessige, estetiske og didaktiske aspekter av musikkformidling på et nivå ut over det grunnleggende
 • har solide ferdigheter på et fordypningsinstrument og utviser et lyttende og kreativt musikerskap i egen utøving og i samspill med andre
 • kan bruke et akkordinstrument til å akkompagnere på en musikalsk og didaktisk funksjonell måte, og kan bruke stemmen tilsvarende hensiktsmessig i sang
 • har grunnleggende ferdigheter i musikkproduksjonsverktøy
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over musikken, musikerens og musikkpedagogikkens funksjoner i samfunnet
 • Kan planlegge og gjennomføre mindre musikkformidlingsprosjekter alene og sammen med andre
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene innebefatter:

 • Undervisning i fordypningsinstrument
 • Gruppeundervisning i et akkordbasert instrument
 • Aktiv deltagelse i formidlingsforum
 • Arbeid med sang og stemme i kor og/eller vokalgrupper
 • Øving, alene og sammen med andre
 • Kameratvurdering og arbeid med å gi og motta musikalsk instruksjon
 • Prosjekter og gruppearbeid i henhold til emnets undervisningsplan
 • Fremføringer og konserter i henhold til studiets årsplan og emnets undervisningsplan

Emneansvarlig lærer har ansvar for at studentene involveres i evaluering av undervisningen i tråd med høgskolens kvalitetssystem.

Arbeidskrav
 • Oppspill på et akkordbasert instrument
 • Minst en fremføring på formidlingsforum
 • Gruppeundervisning: minst 75% deltakelse
 • Formidlingsforum: minst 75% deltakelse
 • Kor: minst 75% deltakelse
 • Fordypningsinstrument: minst 75% deltakelse
 • Prosjektuke: minst 75% deltakelse
Vurdering

Opp til 15 minutters individuell praktisk prøve i musikkformidling.

Eksamen vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Praktisk eksamen
Bestått - Ikke bestått
Individuell
15 Minutt(er)
 • Alle
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk