LAN1102 Landbruksmaskiner

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt forkunnskap: LAN1101 Innføring i landbruk

Emnets innhold
 • Maskiner for dyrking av korn, gras, grovfôr, potet og oljevekster
 • Maskiner for dyrking av utvalgte frukt og grønt-vekster
 • Maskiner for vanning
 • Mekaniseringskjeder i jordbruket

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bruk av maskiner i jordbruket med tanke på tilpasning av maskinstørrelse, egnethet og grunnleggende egenskaper ved tilpasning mellom traktor og redskap
 • har kunnskap om landbruksmaskiner i dyrking av grovfôr, korn og potet
 • har kunnskap om viktige landbruksmaskiner i utvalgte frukt og grønt-produksjoner
 • har kunnskap om maskiner til vanning i jordbruket
Ferdigheter

Studenten

 • kan foreslå og sette opp enkle mekaniseringskjeder i ulike planteproduksjoner
 • kunne foreslå aktuell mekanisering ut fra kjennskap til naturgrunnlag, topografi, klima og miljø
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i utfordringer knyttet til valg og bruk av landbruksmaskiner
 • kan finne, vurdere og formidle fagstoff om landbruksmaskiner både muntlig, skriftlig og med andre relevante uttrykksformer
 • kan samarbeide med andre om å finne løsninger på problemstillinger og arbeidsoppgaver
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Studentpresentasjoner
Arbeidskrav
 • To muntlige presentasjoner i gruppe, bestående av maksimalt seks studenter

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.

Vurdering
 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave. Vurderes til bestått/ikke bestått
Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
Bestått - Ikke bestått
Individuell
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
LAN1102N Landbruksmaskiner
7,5
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag