KLED320 Prosjektledelse

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena, Kongsvinger
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 • Funksjoner og roller i et prosjekt
 • Interessentanalyse
 • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 • Håndtering av usikkerhet og risiko
 • Prosjektstyringsverktøy
 • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 • Kommunikasjon og konfliktløsning

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper om ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter. 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om initiering, organisering og evaluering av prosjekter
 • har kunnskap om ulike roller i prosjekter
 • har kunnskap ressursstyring av prosjekter
 • har kunnskap om ledelse av prosjekter
Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere usikkerhet og risiko i prosjekter
 • har ferdigheter for daglig prosjektarbeid og prosjektledelse
 • kan planlegge og har forutsetninger for å gjennomføre og evaluere prosjekter
Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap til og forståelse for prosjekters strategiske betydning for læring og utvikling av virksomheter
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Case vil bli brukt i undervisningen for å koble teori og praksis.

Arbeidskrav

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
48 Time(r)
 • Alle
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
3LED320 Prosjektledelse
7,5
RLED320 Prosjektledelse
7,5
SLED320 Prosjektledelse
7,5
8LED320 Prosjektledelse
7,5
OLA1012 Verdiskapende prosjektledelse
7,5
KPL1013 Kulturprosjektledelse
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring