KLED120 Human Resource Management

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Emnet 3ORG100 Organisasjonsforståelse, RORG100Organisasjonsforståelse, SORG100 Organisasjonsforståelse, KORG100 Organisasjonsforståelse eller tilsvarende må være fullført og bestått.

Emnets innhold
 • Strategisk ledelse av menneskelige ressurser
 • Personalplanlegging, rekruttering og avvikling av personale
 • Kompetanseutvikling og læring
 • Belønning
 • Arbeidsmiljø
 • Jobbtilfredshet, motivasjon og ytelse
 • Ledelsesbasert coaching og selvledelse
 • Etikk, verdibasert ledelse og personalpolitikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teorier innen personal- og kompetanseledelse
 • har kunnskap om best practice og beste tilpasning HRM (Human Resource Management)
 • har kunnskap om hvordan personal- og kompetanseledelse kan utvikles til å bli en strategisk ressurs i virksomheter
Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og planlegge målrettet utvikling av personalressurser innenfor ulike typer virksomheter
 • kan planlegge, rekruttere, utvikle, anvende og belønne menneskelige ressurser innenfor ulike typer virksomheter
 • kan hovedtrekkene i HRM-praksiser for økte ferdigheter, motivasjon og bemyndigelse
Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse i mellommenneskelige rammefaktorer for personalledelse og yrkesetiske problemstillinger
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer med gruppearbeid. Case vil bli brukt på seminarer for å koble teori og praksis.

Arbeidskrav

 En skriftlig innleveringsoppgave som løses individuelt, eller i gruppe på inntil 3 personer. 

Vurdering

48 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
48 Time(r)
 • Alle
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
3LED120 Human Resource Management
7,5
RLED120 Human Resource Management
7,5
SLED120 Human Resource Management
7,5
OLA2008 Human Resources (HR)
7,5
ORGLED1004 Human Resources
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring