KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk

  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

 • Kilder og kildekritikk 
 • Referanseteknikk 
 • Akademisk redelighet og plagiatproblematikk 

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten 

 • har kjennskap til ulike kildetyper  
 • har kunnskap om ulike typer plagiat, inkludert selvplagiering 
 • har kunnskap om relevant kildebruk og referanseteknikk 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan vurdere ulike kilders troverdighet og relevans 
 • kan henvise til kilder og anvende relevant referanseteknikk 
 • kan beherske relevante oppslagsverk til kildehenvisninger 

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevant kildebruk i en skriftlig oppgave 
 • kan lage tydelig skille mellom egen og andres tekst i en skriftlig oppgave 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Læringssti som gjennomføres på læringsplattformen Canvas 
 • Kursvideoer i kilder og kildebruk

Arbeidskrav

Ingen.

Vurdering

Individuelt gjennomført læringssti på Canvas. 

Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
Bestått - Ikke bestått
Individuell ( - )
100%

Fakultet

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk