IDR1018 Treningslære

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

Emnet omhandler treningsplanlegging og kroppens respons på ulike typer trening. I tillegg blir generell teori om idrettsskader berørt. Emnet består av både teoretiske og praktiske timer.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

● Kjenne generelle prinsipper og metoder innen treningsplanlegging

● Ha oversikt over organiske egenskaper som er særlig viktige for prestasjonen i ulike typer idretter

● Kunne beskrive kroppens respons på ulike typer trening og kunne anvende kunnskapen ved planlegging av trening

● Ha oversikt over generelle tiltak for å forebygge og behandle idrettsskader

Ferdigheter

● Kunne anvende treningsprinsipper og treningsmetoder ved gjennomføring av trening

● Kunne gjennomføre tester av fysisk prestasjonsutvikling og vurdere testenes validitet

● Ha erfaring med å lese forskningsartikler og kunne anvende relevant informasjon i andre kontekster

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaver, gruppearbeid.

Arbeidskrav

Flere arbeidskrav.

Det er krav om minst 80 % oppmøte i fagets praktiske timer.

Vurdering

4 timers skoleeksamen.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap