IDR1016 Anatomi- og bevegelseslære

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen.

Emnets innhold

Emnet omhandler muskel- skjelettsystemets oppbygning og funksjon, samt biomekanikk.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap
 • Ha grunnleggende kunnskap om muskel- skjelettsystemets oppbygning og funksjon, med særlig fokus på bevegelser
 • Kan beskrive muskelkontraksjonsprosessen og har innsikt i forhold som bestemmer musklers evne til kraftutvikling
 • Kjenner utspring, feste og funksjon for kroppens sentrale muskler
 • Kan vurdere tekniske bevegelsesløsninger i idrett ut fra biomekaniske betraktninger
Ferdigheter
 • Kan gjennomføre idrettsfysiologiske tester, samt tolke og bearbeide data
 • Kan lese forskningsartikler og kan anvende relevant informasjon i andre kontekster
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, praktiske demonstrasjoner, lab.- arbeid, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, studentpresentasjoner.

Emnet består av både teoretiske og praktiske timer. De praktiske timene er obligatoriske.

Arbeidskrav
 • Det er krav om minst 80 % oppmøte i fagets praktiske timer
 • Gruppearbeidskrav i idrettsfysiologi
 • Individuelt arbeidskrav om grunnleggende biomekanikk
 • Individuell praktisk prøve om muskelbruk og teknikk i styrketreningsøvelser
 • Gruppearbeidskrav med presentasjon av biomekanisk analyse for en selvvalgt teknikk
Vurdering

Skriftlig 6 timers skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
6 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap