IDR1015 Arbeidsfysiologi

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen.

Emnets innhold

Gjennom emnet vil studenten få en innføring i menneskets fysiologi relatert til fysisk aktivitet. Emnet belyser hvordan celler, organer og menneskekroppen som helhet fungerer i hvile og under fysisk aktivitet.

Sentrale temaer vil være:

 • celler
 • nervesystemet
 • sanseorganene
 • hormonsystemet
 • respirasjonsorganene
 • kretsløpsorganene
 • blodet
 • gassutvekslingen
 • fordøyelsen
 • næringsstoffer
 • energiomsetning
 • temperaturregulering
 • væskebalanse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygning og funksjon til organsystemer og fysiologiske funksjoner som er av stor betydning for idrettsprestasjon og helse.
 • har kunnskap om hvordan organsystemene fungerer som en helhet i hvile og under fysisk aktivitet.
 • har kunnskap om hvilke fysiologiske endringer som skjer fra hvile til fysisk aktivitet.
 • har kunnskap om hvilke fysiologiske mekanismer som bestemmer størrelsen på energiomsetningen ved fysisk aktivitet av ulik varighet.
Arbeids- og undervisningsformer
 • forelesninger
 • seminar
 • undervisningsfilmer i canvas
 • nettbaserte oppgaver
 • problembaserte oppgaver
Arbeidskrav

Inntil 6 skriftlige arbeidskrav, både individuelle og i grupper.

Vurdering

4 timers individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap