BERKRIS1001S Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Teorier, begreper og modeller innen operativ kriseledelse og krisekommunikasjon
 • Proaktiv stabsmetodikk og samhandling i en krisekontekst
 • Strategi og planlegging for krisekommunikasjon
 • Målgruppeanalyse for krisekommunikasjon, mediehåndtering, ulike kommunikasjonskanaler
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av større kriseøvelser innen vann
 • Fysisk sikring av installasjoner og IKT-systemer, herunder analyse av sikringsrisiko (VTS), skallsikring og personellsikkerhet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen operativ kriseledelse og krisekommunikasjon
 • har kunnskap om proaktiv stabsmetodikk og samhandling i en krisekontekst
 • har kunnskap om strategi og planlegging for krisekommunikasjon
 • har kunnskap om målgruppeanalyse for krisekommunikasjon, mediehåndtering, ulike kommunikasjonskanaler
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av større kriseøvelser innen vannbransjen
 • har kunnskap om fysisk sikring av installasjoner og IKT-systemer, herunder analyse av sikringsrisiko (VTS), skallsikring og personellsikkerhet
Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen operativ kriseledelse, krisekommunikasjon og fysisk sikring
 • kan benytte proaktiv stabsmetodikk med vekt på samhandling i krisehåndtering
 • kan bidra til utarbeidelse av strategi, analyse og praktisk anvendelse av krisekommunikasjon
 • kan bidra til analyse av sikringsrisiko, og planlegging av skallsikring og personellsikkerhet
 • kan bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av større beredskapsøvelser innen vannbransjen
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Læringsplattformen Canvas blir brukt mellom samlingene. Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Case og øvelser vil bli brukt i undervisningen for å kople teori og praksis.

Arbeidskrav

Innleveringsoppgave i gruppe på 2-4 personer

Vurdering

48-timers individuell hjemmeeksamen. 

 

 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
48 Time(r)
 • Alle
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring