AGR2203 Husdyrernæring

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt forkunnskap: LAN1101 Innføring i landbruk

Emnets innhold
 • Næringsstoffenes oppbygging, klassifisering og egenskaper
 • Husdyrenes fordøyelse og omsetning av hovednæringsstoffene
 • Fôrmidler til husdyr
 • Mål for næringsbehov og fôrmiddelvurdering i husdyrernæring
 • Fôring av storfe, småfe, gris og fjørfe

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om hovednæringsstoffene og omsetningen av disse
 • har kunnskap om fordøyelsen og fôrmidler til de vanligste husdyrene ved ulike produksjoner og livsfaser
 • har kunnskap om fôring av de vanligste husdyrene ved ulike produksjoner og livsfaser
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fôring av husdyr
Ferdigheter

Studenten

 • behersker relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger for å vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser, samt begrunne egne valg
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, med bakgrunn innenfor fagfeltet
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan samarbeide om å finne løsning på problemstillinger og arbeidsoppgaver
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Studentpresentasjoner
Arbeidskrav
 • Aktiv deltakelse i gruppearbeid, i grupper på inntil fire studenter, på tre av fire seminarer (75 %). Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen. 
 • En individuell skriftlig oppgave (multiple choice) 
Vurdering

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag