AGR1103 Planter og produksjon

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad

Forkunnskapskrav

Anbefalt forkunnskap: LAN1101 Innføring i landbruk

Emnets innhold

 • Dyrking av gras og korn
 • Ensilering og fôrkonservering
 • Fôrkvalitet og fôrbehov til storfe og sau
 • Utmarksbeite og innmarksbeite
 • Digitale planleggingsverktøy
 • Planlegging av grovfôrproduksjonen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om dyrking av gras og korn
 • har kunnskap om fôrkvalitet og fôrbehov for storfe og sau
 • har kunnskap om planlegging av fôrproduksjonen på gårdsnivå
 • har kunnskap om beitebruk i utmark og på innmark
 • har kunnskap om optimal utnyttelse av husdyrgjødsel

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende digitale verktøy i planlegging
 • kan avstemme planteproduksjon til fôrbehov på gårder med storfe og sau
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i samarbeid med andre

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Seminarer
 • Studentpresentasjoner

Arbeidskrav

 • En individuell skriftlig sammenfatning av et eget faglig undersøkelsesarbeid

Vurdering

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes til bestått/ikke bestått. 

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
Bestått - Ikke bestått
Individuell ( - )
4 Time(r)

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
AGR1103N Planter og produksjon
15

Fakultet

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Institutt

Institutt for jordbruksfag