48AEKOSTKOM1 Kosthold og kommunikasjon

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
  • Forkunnskapskrav

   ingen spesielle

Emnets innhold
 • Kostintervju
 • Metoder for kostholdsundersøkelser
 • Helse- og ernæringskommunikasjon
 • Startsamtale
 • Modeller og teorier for atferdsendring
 • Motiverende intervju
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse
 • Personlighet
 • Motivasjon og målsetting
 • Planlegging av kostplaner
 • Rollen som kostholdsveileder

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike modeller og teorier for atferdsendring
 • har kunnskap om innsamling og analyse av kostholdsdata
 • har kunnskap om teorier og metoder innenfor motivasjonspsykologien
 • har kunnskap om kroppssammensetning og antropometri
 • har kunnskap om motiverende intervju (MI)
 • har kunnskap om ulike verbale og non-verbale kommunikasjonsmetoder
 • har kunnskap om hva som motiverer til endring hos et individ
 • har kunnskap om hvordan man kan planlegge og tilpasse et helsemessig riktig kosthold til individets mål og forutsetninger, basert på et vitenskapelig grunnlag
 • har kunnskap om hvordan et kostintervju og/eller andre metoder for å registrere et kosthold gjennomføres, samt fordeler og ulemper med disse metodene
 • har kunnskap om rollen som kostholdsveileder
 • har kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet for god psykisk helse
 • har kunnskap om kommunikasjon og veiledningsmetodikk
 • har kunnskap om hvordan et kostintervju og/eller andre metoder for å registrere et kosthold gjennomføres, samt fordeler og ulemper med disse metodene.
Ferdigheter

Studenten

 • har praktiske ferdigheter om gjennomføring av kostintervju
 • kan gjennomføre kostholdsveiledning på et kommunikasjonsteoretisk og kunnskapsbasert grunnlag
 • kan gjennomføre samtaler basert på motiverende intervju
 • kan benytte seg av ulike metoder og hjelpemidler for kostregistrering
 • har evne til å motivere til endring og sette realistiske målsetninger
 • har evne til å tilpasse kommunikasjonsmetoden til ulike grupper/individer
 • kan vurdere helserisiko med basis i antropometriske mål
 • kan vurdere et kosthold og sette opp individuelt tilpassede kostplaner
 • kan motivere til endring og sette realistiske mål
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og tilpasse et helsemessig riktig kosthold til individets mål og forutsetninger, basert på vitenskapelig kunnskap og skriftlig og muntlig
Arbeids- og undervisningsformer
 • Videoforelesninger
 • Direktestrømming
 • Interaktive oppgaver
 • Instruksjonsfilmer
 • Videodemonstrasjoner
 • Quizoppgaver
 • Selvstudium

Treukers veiledet praksis.

Arbeidskrav
 • Godkjent praksisperiode
 • Videoinnlevering av en kostkonsultasjon med en kunde 
Vurdering

Praktisk-metodisk hjemmeeksamen (48 timer) som vurderes til bestått / ikke bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Praktisk eksamen
Bestått - Ikke bestått
48 Time(r)
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
48MOTPC Motivasjonspsykologi og coaching
15
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap