3BED110 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Virksomhetens regnskap
 • Analyse av regnskapet
 • Prissetting og kalkyler
 • Personaløkonomi
 • Bedriftsøkonomiske analyser
 • Budsjett
 • Finansiering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til regnskapets oppbygging og presentasjonsform
 • har grunnleggende forståelse for regnskapstallene og hvordan de kan analyseres
 • har kunnskap om kostnadsbegrepet og kostnadenes variabilitet
 • har kjennskap til kalkyler og ulike metoder for prissetting
 • har kjennskap til budsjettering og finansiering
Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre enkle regnskapsanalyser
 • kan utarbeide enkle kalkyler for bedrifter i ulike bransjer
 • kan gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser for virksomheter i ulike bransjer
 • kan utarbeide enkle budsjetter for virksomheten
Generell kompetanse

Studenten

 • har basisferdigheter i bruk av regneark innenfor bedriftsøkonomi og regnskap
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning.

Arbeidskrav

To innleveringer.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
6 Time(r)
 • Alle
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
SBED110 Innføring i bedrifsøkonomi og regnskap
7,5
RBED110 Innføring i bedrifsøkonomi og regnskap
7,5
KOMP1003 Innføring i bedrifsøkonomi og regnskap
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag