1TREL01 Trenings-, og ernæringslære

  • Studiepoeng
   10
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

 • Fysisk aktivitet og inaktivitet
 • Treningsprinsipper og treningsmetoder
 • Oppvarming
 • Fysisk testing
 • Kosthold
 • Næringsstoffer
 • Kostanbefalinger
 • Kostholdsplanleggeren
 • Matmerking
 • Etikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, yteevne og helse
 • har kunnskap om hvordan forskjellige aktivitetsformer og treningsmetoder påvirker yteevne og helse
 • har kunnskap om hvordan forskjellige aktivitetsformer og treningsmetoder kan tilpasses barn og unge

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og tilrettelegge kosthold og treningsmetoder som fremmer yteevne og helse for ulike grupper
 • kan behandle enkle skader relatert til fysisk aktivitet
 • kan utføre og anvende enkle fysiske tester på en hensiktsmessig måte
 • kan bruke matmerking for å hente informasjon om matvarer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over etiske spørsmål knyttet til ernæring og treningslære
 • kan planlegge, gjennomføre, veilede og evaluere trening og fysisk aktivitet for ulike grupper
 • kan vurdere om mat og måltider er satt sammen etter Helsedirektoratets anbefalinger

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Muntlige og skriftlige presentasjoner
 • Praktisk arbeid

Arbeidskrav

 • Gjennomført 2-4 læringsstier
 • 80 % aktiv deltagelse i praktisk undervisning

Vurdering

4 timers individuell skriftlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Praktisk eksamen
ECTS - A-F
Individuell ( - )
4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler

Fakultet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt

Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap