ØKA1027 Regneark og databaser

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Emnets innhold

Faget regneark og databaser skal gi en praktisk innføring i regneark og databaser med spesiell vekt på anvendelser innenfor økonomisk-administrative fag.

Følgende tema/problemstillinger inngår:

 • Grunnleggende formler
 • Hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
 • Oppslagsformler
 • Diagrammer
 • Sortering, filtrering og Pivot
 • Modellbygging
 • Enkel makro-programmering
 • Relasjonsdatabasemodellering
 • Opprette og hente ut informasjon fra relasjonsdatabaser 
 • Importering og eksportering av data mellom kontorapplikasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • behersker grunnleggende standardfunksjoner i regneark
 • kan gjøre rede for grunnprinsippene for enkel relasjonsdatabasemodellering

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke de vanligste regneoperatorene i anvendte problemstillinger
 • kan bruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark
 • kan utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark
 • behersker sorterings- og filtreringsteknikker inklusive pivot-tabeller
 • kan integrere moduler fra regneark i tekstbehandlings- og presentasjonsfiler
 • kan anvende enkel makroprogrammering
 • kan opprette en database basert på gjeldende prinsipper for relasjonsdatabaser
 • kan legge inn, redigere og fjerne innhold i en database
 • kan hente ut informasjon fra databaser ved hjelp av spørringer
 • kan generere rapporter med utgangspunkt i innhold i databaser
 • kan utveksle data mellom regneark og databaseverktøy

Generell kompetanse

Studenten 

 • kjenner til kilder til informasjon om, og støtte til, bruk av regneark og databaser
 • kan vurdere hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av regneark og database

Arbeids- og undervisningsformer

Workshop/forelesninger på datalab med innlevering av arbeidskrav i grupper/individuelt.

Arbeidskrav

3-4 arbeidskrav med øvelser i regneark/database. 

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell ( - )
4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
100

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
ØKA1015 Informasjonsbehandling
5
KOMP1004 Regneark og databaser
7,5

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for økonomifag