Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

10TB61D Praktisk Entreprenørskap

10TB61D Praktisk Entreprenørskap

 • Emnebeskrivelse
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Byggfag
  • Studieprogram
   Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap
  • Studiested
   Kuben
  • Studiepoeng
   15
  • Start
   2022 Høst
Læringsutbytte
Emnets tema

Studentbedrift

 • Design Thinking i praksis/definisjon av utfordring
 • Utvikling av forretningsidé
 • Utvikling av forretningsmodell og plan
 • Etablere bedrift m/ formaliteter
 • Budsjettering og regnskap
 • Drive bedrift
 • Legge ned bedrift
 • Delta i Ungt Entreprenørskap sitt årshjul og nettverk
 • Bedriftsrapport med refleksjon

Intraprenørskap

 • Design Thinking i praksis/definere utfordring
 • Utvikling av konsept/idé
 • Utvikling av tiltak, strategi og evalueringsvariabler
 • Designe endringsprosess og fremdriftsplan
 • Implementeringsstrategi
 • Forretningsmodell og innovasjon
 • Prosjektrapport med refleksjon 

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Dette er et praktisk emne der studentene velger mellom tema 1 eller 2. Målet med emne 4 er å gi studentene praktisk erfaring med den teoretiske kunnskapen i emne 3, og vise til arbeidslivsrelevans. Studentene følger ett av to løp i regi av Ungt Entreprenørskap; Studentbedrift eller Intraprenørskapsprogram.

Arbeidskrav

Studentene skal levere inn bedrifts-/prosjektrapport fra gjennomført program: Studentbedrift eller Entreprenørskapsprogram.

Rammer:

Studentrapport/Prosjektrapport i henhold til Ungt Entreprenørskap sine retningslinjer. Omfang: Maks 3000 ord.