20TT73A Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen

20TT73A Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TT73A
  • Studieprogram
   Industri 5.0
  • Studiepoeng
   10
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Modulen gir kunnskap om ulike råvarer og trematerialer, produksjonsmetoder, kvalitetskontroll, bærekraft og robusthet i trevarebransjen.

Andre sentrale stikkord er HMS, merking og dokumentasjon, miljøsertifisering, ombruk og resirkulering av materialer og produkter, produksjonsplanlegging, produksjonsstyring og produksjonsøkonomi i trevarebransjen.

Modulen passer for deg som allerede jobber i norsk trevarebransje, og som har forkunnskaper innen snekkerfaget, trevare- og bygginnredningsfaget, møbelsnekkerfaget, industrisnekkerfaget eller tilsvarende realkompetanse.

Tema

Materiallære

Produksjonsmetoder

Kvalitetskontroll

Sirkularitet, bærekraft og samfunnsansvar

Emnets innhold
 • Materiallære
  • Råvarer og materialtyper i trevarebransjen
  • Materialegenskaper, bruksområder og myndighetskrav
  • Bruke materialer og råvarer
 • Produksjonsmetoder
  • Trevarebransjens bakgrunn, historie og prosessene fra håndverk til industri 5.0
  • Produksjonsmetoder, verktøy og utstyr som brukes i snekkerfaget og trevarebransjen
  • Sentrale fokusområder innen HMS (HMS-ledelse) i trevarebransjen
  • Produksjonsplanlegging, produksjonsstyring og produksjonsøkonomi
  • Teknologi og digitale verktøy for trevarebransjen
  • Produksjonsunderlag og tegninger
  • Planlegge produksjon
 • Kvalitetskontroll
  • Merking/dokumentasjon, miljøsertifisering, ombruk og resirkulering
  • Kvalitetskontroll
 • Sirkularitet, bærekraft og samfunnsansvar
  • Utarbeide dokumentasjon og merking ift. bruk, ombruk og resirkulering
  • Følge opp og forbedre HMS rutiner
  • Følge opp produksjonsøkonomien
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hva bærekraft i industri 5.0 innebærer i trevarebransjen
 • har kunnskap om trevarebransjens bakgrunn, historie og prosessene fra håndverk til industri 5.0
 • har kunnskap om råvarer, materialtyper og bruksområder i trevarebransjen
 • har kunnskap om sentrale HMS fokusområder i trevarebransjen
 • har kunnskap om merking/dokumentasjon, miljøsertifisering, ombruk og resirkulering for materialer og produkter i trevarebransjen
 • kjenner til produksjonsmetoder, verktøy og utstyr som brukes i trevarebransjen og har kunnskap om kvalitetskontroll i hele prosessen, fra innkjøp til produkt ferdig levert og/eller montert hos kunde
 • har kunnskap om produksjonsplanlegging, produksjonsstyring og produksjonsøkonomi i trevarebransjen
 • kjenner til og kan oppdatere seg innen teknologi og digitale verktøy for trevarebransjen
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over og gjøre rede for hva bærekraft i industri 5.0 innebærer i en bedrift
 • kan gjøre rede for sine valg av produksjonsmetoder, materialer og råvarer til en produksjonsordre
 • kan kartlegge og identifisere HMS situasjoner i en trevarebedrift og kan vurdere nødvendige tiltak
 • kan fremskaffe og dokumentere underlag til merking ift. bruk, ombruk og resirkulering av trematerialer
 • kan lese produksjonsunderlag og tegninger, og planlegge en produksjon
 • kan kartlegge tidsforbruk, ressursforbruk og materialforbruk i et produksjonsøkonomisk øyemed og vurdere mulige forbedringer
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan delta i forbedringsarbeid og bidra i utvikling av HMS-rutiner og bærekraftig produksjon
 • kan planlegge en produksjon alene eller som deltaker i et team
 • kan utveksle yrkesfaglige synspunkter med andre i trevarebransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis i en bedrift
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i modulen skal være gjennomført og godkjent

Lærer i modulen fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Obligatorisk oppgave:

 • En case/praktisk problemstilling relatert til det faglige i modulen er en gjennomgående oppgave, som en rød tråd gjennom hele modulen. Dette skal ende opp i en skriftlig rapport og en muntlig presentasjon av resultater fra problemstillingen.
  • Problemstillingen skal forstås, hvem er kunden, hva kunden ønsker å oppnå (f.eks. stiloppgave, risikovurdering, prosjektgjennomføring m.m.).
  • Drøfting, analysere og begrunne resultater, kritisk tenking og bruk av kilder
 • Individuell prøve basert på fagstoff og arbeidskrav.
Vurdering

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent eller med bokstavkarakterene A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått. Det er studentenes samlede kompetanse ved slutten av opplæringen som skal danne grunnlaget for sluttvurderingen.

Pensumlitteratur
20TT73A Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen
Godkjent av
Ruth Laeskogen Hoff