20TL54A Innføring i logistikk, lager og transport

20TL54A Innføring i logistikk, lager og transport

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   20TL54A
  • Studieprogram
   Transport-, terminal- og lagerlogistikk
  • Studiepoeng
   2,5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Logistikk handler om flyt i mange ledd og mange prosesser, om å utnytte ressurser best mulig, «ha rett type, på rett sted, til rett tid og i riktig mengde». Logistikk er også kunnskap om varestrømmer for varene vi kjøper i butikken eller bestiller på nettet. Varene har vært råvarer, varer under bearbeiding, på lager og i transport på vei til en mottager.

Lurer du noen ganger på hva logistikkbegrepene betyr, og ikke alltid henger med i faguttrykkene? Du får i denne modulen en grunnleggende kunnskap om hva logistikk er, hva begrepene betyr, og bedre forståelse om sammenhenger i bransjen.

Tema
 • Introduksjon i logistikk

 • Begreper og sammenhenger 

 • Verdikjeder 

 • Roller innen logistikk 

 • ​Logistikktrender  

Emnets innhold

Modulen inneholder logistikkteori, begreper og sammenhenger. Videre er det ulike roller vi finner innen logistikk, og verdikjedebegrepet gjennomgås. For å kunne forstå hvordan alt henger sammen, vil denne modulen sette sammen begreper og roller, og skape en bredere forståelse for logistikk som fag. Vi skal også se på hvordan vi kan utvikle og bedre logistikken i kjeden og egen bedrift, både med tanke på økonomi og bærekraft. Digitale verktøy er også viktig for utvikling, og modulene vil gi overordnede kunnskaper om hvordan dette kan påvirke verdikjeden. I tillegg vil modulen søke å se på trender innen logistikk. 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om logistikkbegreper, modeller, prosesser og verktøy som benyttes innenfor transport, spedisjon, lager og logistikk

 • ​har innsikt i hva en verdikjede er 

 • har overordnet kjennskap til «bærekraftig logistikk» i verdikjeden, i sammenheng med temaene økonomi og bærekraft 

 • har kjennskap til digitale verktøy som brukes til å planlegge, styre og kontrollere verdikjeder effektivt

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om hvordan logistikkløsninger kan påvirke vare- og tjenestestrøm i arbeidslivet

 • kan finne og benytte informasjon om forsyningskjeder og ulike logistikkløsninger for å løse problemstillinger knyttet til ulike ledd og aktører i forsyningskjeder

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utføre arbeidsoppgaver innen temaene transport-, terminal- og lagerlogistikk, i tråd med kundekrav, etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt innen logistikk

 • kan bygge relasjoner med andre innenfor logistikkarbeid, som for eksempel transport, spedisjon og innkjøp

 • kan bidra til å utvikle arbeidsmetoder knyttet til logistikk generelt, men også spesifikt innen temaet grønn logistikk

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur
20TL54A Innføring i logistikk, lager og transport
Litteratur

Eirill Bø, Stein Erik Grønland, Marianne Jahre: Forsyningskjeder og logistikk, 1. utgave (Fagbokforlaget 2017)

Bjørn Foss: Innføring i logistikk, 3. utgave (Universitetsforlaget 2004)

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.