-

Årsstudium i IT

IT/matematikk
Studienivå: 
1. syklus (bachelor)
Studiepoeng: 
60
Studiemodus: 
Heltid
Deltid
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieprogram: 
Årsstudium i IT
Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse (GSK).
​Søker som ikke har GSK og fyller 25 år i søknadsåret kan søke realkompetanse

Målgruppe

Alle som ønsker fordypning innenfor IT. Studiet kan tas i Molde eller på nett.

Introduksjon

Et praktisk rettet studium som gir grunnleggende innsikt i informasjonsteknologien. Du lærer å bruke viktige IT-verktøy, også slik at du selv kan utvikle komplette datasystemer .

Etter fullført studium vil en kunne fungere som en anvendelig IT-ressursperson i offentlig og privat sektor, i IT-opplæringsinstitusjoner eller som medarbeider i en IT-avdeling.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • løse problemer og effektivisere drift for bedrifter ved bruk av IT; programmering og integrering av enkle systemer
  • analysere og evaluere bedrifters bruk av og behov for informasjonsteknologi
  • arbeide mer effektivt i sin egen jobb
Arbeidsformer

Fra høsten 2017 tilbys studiet som et nettbasert studium. I noen av faget er det fysiske forelesninger (i Molde) som blir tatt opp på video og lagt på nett. I andre fag vil forelesningen være erstattet av en videopresentasjon som legges på nett sammen med annet matriell (slides, dataprogrammer, m.m.). De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må leveres innen gitte frister. Innlevering er på nett. 

Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke for fulltidsstudenter. Det er midlertid muligheter for å arbeide deltid, for eksempel ved å kun ta ett fag hvert semester. 

Eksamen og vurderingsformer

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen, men utvalgte emner kan ha PC-eksamen med praktisk bruk av programvare. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en del av karakteren. Merk at eksamen må tas i Molde. Dette gjelder også nettstudenter.

Internasjonalisering

Siden dette er et årsstudium, er det ikke noe tilbud om utveksling.

Videre studier

Etter fullført årsstudium kan man velge å søke opptak på en av høgskolens 3-årige bachelorstudier - for eksempel bachelor i logistikk og SCM eller bachelor i økonomi og administrasjon. De som fortsetter på denne måten vil normalt kunne fullføre bachelorgraden på 2 år.

Årsstudiet i IT kan altså benyttes som en årsenhet i en bachelorgrad i kombinasjon med andre studier, men kan også være spesielt nyttig for generell kompetanseheving. Det kan også brukes som påbyggingsstudium eller spesialisering for studenter ved andre studier.

Oppbygning og sammensetning

Første semester vil gi innføring i hvordan IT-systemene er satt sammen og hvordan man utvikler dataprogram. Med denne bakgrunn vil andre semester gi opplæring i behandling av informasjon ved hjelp av standardsystemer og i utforming og vedlikehold av informasjon på web.